S:1

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunu ile kazanılan haklardan birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunu ile kazanılan haklardan birisi değildir? sorunun cevabı "Erkeklere aile yaşamına katılma hakkı verildi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
İslam öncesi Arap toplumunda kabile meclisinin toplandığı yer aşağıdakilerden hangisidir? tutsak kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde en çok nüfusu olan il aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki İslam devletlerinden hangisi İspanyada kurulmuştur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilden fiil türeten ek almıştır? "Pencereyi kapat !" ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi kararlarından biri değildir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç ilişkisi kurmaz? Modern tarımla uğraşan ilk türk devleti hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Allaha (c.c.) şükür ifadelerinden biri değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (özel durumlar hariç) memurluğa giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? Kırtasiyeden 5 defter aldım. Aldığım defterler toplam 55 liradır. Buna göre bir defterin fiyatı ortalama kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi Kadir gecesiyle ilgili olarak söylenemez? Vücuda karbanhidratlardan daha fazla enerji veren besin grubu benim.Yukarıda kendini tanıtan besin grubu aşağıdakilerden hangisidir? Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz? Öğretmenin olumsuz öğrenci davranışlarına karşı vereceği sözel uyarılarda dikkat etmesi gereken en önemli unsur ne olmalıdır? Seda ile Suna öğretmenin öğrencilerle iletişim konusundaki yaklaşımları farklıdır. Seda Öğretmen: Her zaman çok kibarsın., Okulun en başarılı öğrencisi sensin., Şimdiye kadar gördüğüm en düzenli sınıfsınız. gibi övgü ifadeleri kullanırken; Suna Öğretmen: Temizlik konusunda böyle hassas davranırsanız öğretmeniniz tarafından çok sevilirsiniz., İletişim kurarken özenli davranman çok güzel., Sınavlarda yüksek not almanı, çok düzenli çalışmana bağlıyorum. Böyle devam etmeni dilerim. gibi teşvik ifadeleri kullanmaktadır. Bu iki durumun sonuçlarına bakıldığında, teşvik ifadelerinin öğrencilerin kurallara uymasında daha etkili olduğu görülmüştür.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi övgü veya teşvik ifadeleri kullanmanın okul ve sınıf içi kurallara uymadaki etkisini açıklamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki başlıca farklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma bilincine sahip bir bireyin davranışlarından olamaz? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin tavsiye ettiği bir davranıştır? Belirli bir problemi çözmek veya bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi haber kipiyle çekimlenmiştir? İnsan yalnızca var olan değildir, aynı zamanda kendini var olan olarak algılayabilen, duygularının ve yaptıklarının farkında olandır.Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sarmal bir yayda oluşturulandalgaların hızları ile ilgili;I. Yayı geren kuvvetin büyüklüğünü arttırmak dalganın hızını arttırır.II. Dalga oluşturulan ortamın fiziksel özellikleri değiştirilmeden dalganın genliğinindeğiştirilmesi yayılma hızını değiştirmez.III. Hafif yay kullanılması dalgaların yayılma hızını arttırır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekil ad kullanılmıştır? Dünyadan uzaya fırlatılan bir astronotun uzaydaki ağırlığı ve kütlesi nasıl değişir? Dedem 232 liraya mutfak robotu, 715 liraya televizyon aldı. Harcadığı paranın en yakın onluğa yuvarlanmış hali nedir? Aşağıdakilerden hangisi 4'ün katlarından değildir? Aşağıdaki şıklardan verilen dosya uzantısı eşleşmelerinden hangisi yanlış yazılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda belirtilen boş kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz? Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan bir durumdur? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi yoktur? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleği kariyerlerinden değildir? Bir yerden bir yere gitmek için trafikte araçta bulunan, ancak aracı kullanmayan kişiye ne ad verilir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(....) Fosiller Dünyanın geçmişi hakkında bilgi vermez.(....) Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.(....) Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerinteknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.(....) Dünyamızın diş katmanına yer kabuğu adı verilir.(....) Kayaçlar rüzgar,sıcaklık farkı,yağmur,akarsu gibi dış faktörlerle parçalanır. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) çocuklarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir