S:1

Sindirim sistemine yardımcı organ olan pankreas için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Sindirim sistemine yardımcı organ olan pankreas için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Enzimleri mideye boşaltır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
İnan uzun kenarı 50 m, kısa kenarı 45 m olan bir pistin çevresinde 4 tur koşuyor. Buna göre İnan kaç m koşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliklerinden değildir? Damlaya damlaya göl olur.atasözü ile anlatılmak istenen nedir? Succesfull students usually have good study habits and know how to plan their times efficiently. Some of them find it useful to draw up a weekly schedule and what they will do and when. Of course one cant always keep to such a plan; but even making such a plan forces us to think about what we ought to do during the week and this is the first step towards doing it.A weekly study programme can be very useful - - - - . Ailemiz ekonomik sıkıntılar yaşarsa bu durumda nasıl davranmalıyız? Seçeneklerden hangisi diğer insanlara karşı sorumluluklarımızdandır? I. Domuz gribi salgını nedeniyle turizm faaliyetlerinde aksamaların yaşanmasıII. Deli dana hastalığı nedeniyle kırmızı ete olan talebin azalmasıIII. Deniz ürünlerinin dondurularak taşınmasıYukarıdakilerden hangileri tüketimin üretimi etkilediğine örnek olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi, felsefe bilgisinin özelliklerinden değildir? Müminler birbirlerini sevmede ,birbirlerine yakınlıkta ,şefkat gösterip ,birbirini koruyup kollamada bir vücut gibidirler .Vücudun herhangi bir yerinde bir rahatsızlık olduğunda ,bunu vücudun tüm uzuvları hisseder sözüyle peygamber efendimiz hangisini kastetmiş olamaz? Cumhuriyetçilik, en genel anlamıyla yönetme yetkisinin halka ait olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerinden biri değildir? - - - - is a person who buys and sells stocks and other securities both for retail and institutional clients in return for a fee or commission. Bezelyelerde uzun gövdeli olma özelliği (U), kısa gövdeliolma özelliğine (u) baskındır.Mendele göre melez genotipli iki bezelye bitkisininçaprazlanmasından oluşabilecek fenotipler veoranları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 0,06 ondalık kesrinin yüzdelik gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi pillerle ilgili yanlış bir bilgidir? • Akla ve reye büyük önem vermişlerdir.• İstihsan yöntemi bu mezheple özdeşleşmiştir.• Sahih olmayan hadisler yerine içtihada başvurmuşlardır.Bu usuller aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir? Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi barajların yapılma nedenleri arasında en az etkili olandır? Gelin canlar bir olalım,İşi kolay tutalım.Sevelim, sevilelimBu dünya kimseye kalmaz.Yukarıdaki şiirin teması (ana duygu) nedir? (I) Çocuksu bir heyecanla iskelede beni bekleyen babama koştum. (II) Babam ufak teknenin motorunu ustalıkla çalıştırdı ve kıyı, mahzun bir çocuk gibi arkamızda kaldı. (III) Tekneyle iskeleden uzaklaştık ve gölde gezinti yaptık. (IV) Gezimiz sona ererken tekneden ayrılmak içimin bir parçasını koparmak kadar zor gelmişti.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde soyut veya mecazlı bir anlatım yoktur? Ağ tabaka, gözün dıştan içe doğru ......................... tabakasıdırYukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki hangi seçenekte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AHİMe) başvurunun kabul edilebilirlik koşullarından/şartlarından biri değildir? Saatin akrebi neyi gösterir? Ankara'dan Konya'ya 3 saatte, Konya'dan Isparta'ya 4 saatte gelen bir otobüs toplam kaç dakika yolculuk yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi hastalıklarından biri değildir. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlile- rinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı, yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren hakkında inceleme yapılan bir öğretmen kaç gün içinde itiraz edebilir? Hiçbir kimseye haksızlık yapılmamasına ve haksızlığa yardım edilmesine yönelik olarak kurulan Peygamberimizin de üye olduğu topluluğun adı neydi? Görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğer medya araçlarından farklıdır? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir? Ariflere bu dünya hayal ü düş gibidirKendini sana veren hayal ü düşten geçerBaşında aklı olan, ücretle amel kılmazHurilere aldanmaz, göz ile kaştan geçerBu dünyanın sevgisi, ağulu aşa benzerSonunu sayan kişi, ağulu aştan geçerYunus EmreBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisinde süreksiz sert ünsüz harflerin yumuşaması kuralına bağlı bir ses değişmesi görülmektedir? İki basamaklı en küçük sayının 5 katının 8 fazlası kaçtır? Herhangi bir kimse hakkında doğru bilgi ve delile dayanmadan yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere ........................ denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? (+5) + (-8) + (-5) işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bir tek sayıdır? Can ın 20 tane şekeri vardır. Can a arkadaşı 13 tane daha şeker veriyor.Buna göre Can ın kaç tane şekeri olur? I. Hücre duvarı bulundurmaII. Oksijensiz solunum yapabilmeIII. Kalıtım materyali taşımaYukarıda verilen özelliklerden hangileri tüm arkebakteriler için kesinlikle söylenir? Okul harçlığımızı ilgili cümlelerden hangisi yanlış bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi, büyük ünlü uyumuna uymaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir