S:1

Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız?

Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? sorunun cevabı "Çok sıcak yiyecek ve içecekleri tüketmeliyiz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Öğrencileri ile kurduğu iletişimde mesajını daha etkili vermek isteyen öğretmenin ben dili mesajlarını kullanması, davranış değişikliği oluşturabilmek için önemlidir. Aşağıdakilerin hangisinde ben dili mesajı doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve ifade özgürlüğünün bireye sağlamış olduğu haklardan biri değildir? İnsanoğlunun, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir pro- jeleri hayata geçirebilmesi, yaşadığı doğal çevreyi yeterince tanımasından geçmektedir. İşte bu nokta da, insanoğlunun karşısına coğrafya bilimi çıkmakta- dır. Coğrafya bilimini, insan ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi kendi ilkeleriyle araştıran, inceleyen elde ettiği sonucu bir sentez halinde sunan bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Coğrafya biliminin elde ettiği bulgula- rın, insanların gündelik hayatına gerektiği gibi tatbik edilmesi durumunda etkin bir arazi kullanımı da sağ- lanabilmiş olur. Böylece, doğal kaynaklar hem amacı doğrultusunda kullanılmış hem de gereksiz kullanımın önüne geçilebilmiş olur.Verilen metinden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 21,7 – A = 14,5Verilen çıkarma işleminin doğru olması için A yerine hangi sayı gelmelidir? 8 sayısının 2 katı kaçtır? Hangi seçenekte aile ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşalecilerden biri değildir? I. Dünya, Güneşten daha büyük bir gök cismidir.II. Dünya, yalnız kendi etrafında döner.III. Dünya, Aya Güneşten daha yakındır.Yukarıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazılırsa hangi sıralama elde edilir? Aşağıdakilerden hangisi basit kelimedir? Hangi cümlede de nin ayrı yazılması gerekirdi? İşletmeler çalışanların ücretlerini belirlerken dikkate alacağı unsurlardanen önemlisi hangisidir? Abecemizin harf sayısı kaçtır? Bir vazoda iki desteden 5 eksik çiçek vardır. Bu vazoda kaç çiçek vardır? 72,356 sayısının okunuşu aşağıdakilerden lerden hangisidir? Doğal olarak (insanların katkısı olmadan) çevreye ışık veren kaynaklara doğal ışık kaynağı denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem etken çatılı değildir? He - - - - tells lies. He hates lying. İlk insan ve ilk peygamber .............dir.Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerle ilgilidir? Aydınlatma araçlarının tarihi gelişimi hangi şıkta doğru verilmiştir? I- Türk birliğini bozmaya yönelik faaliyetlerII- Avrupalı devletlerle ittifaklar kurmasıIII- Osmanlıya karşı Karamanoğullarına destek verilmesiIV- Cem Sultana destek verilmesiOsmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasındaki Otlukbeli Savaşının yapılmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Ayın tamamen karanlık olduğu evre ..........................dır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ailesinin doktor olmasını isteyen genç, ailesini kırmayarak tıp fakültesini kazanır. Birkaç yıl sonra tıp fakültesini bırakarak uzun süredir istediği bölüm olan güzel sanatlara yönelir. Gencin son durumu aşağıdaki kimlik tiplerinden hangisi ile açıklanır? Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? Zeynep was walking - - - - inside the room. So the baby didnt wake up. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara verilen mazeret izinlerinden hangisi yanlıştır? Namaz kılacak kişinin abdest alması veya gerekli durumlarda boy abdesti almasıdır.Bu açıklama namazın şartlarından hangisine aittir? Osmanlı-Venedik savaşları hangi tarihte olmuştur? İzmirde düşmana ilk kurşunu sıkan kişiydi. Milli direnişin kapısını açan bir kahramandı Yukarıda sözü edilen kişi kimdir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli kelimedir? Ali'nin yaşının 2 katı 18dir. Alinin yaşı kaçtır?Yukarıdaki problemin doğru çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Suyun bol olduğu yer anlamındaki sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, namazı bozan durumlardan biri değildir? Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? Tarih bilimi, Tonyukuk Anıtındaki yazılı bilgilerin okunması ve anlaşılmasında aşa- ğıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanır? Bir dik açı ile en büyük doğal sayı olan geniş açının toplamı kaçtır? Aşağıdaki araçlardan hangisi maddelerin ısı ile genleşme özelliğinden yararlanılarak üretilmiştir? Geçmiş zamanda yaşamış canlıların yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izlerine ne denir ? Aşağıdaki kanunlardan hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla çıkarılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde koyun kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir