S:1

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Vacip, kesinlikle yapılmaması gereken şeylerdir. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
45 gün içinde hükümet güvenoyu alamazsa veya güvensizlik oyuyla düşürülmesinden 45 gün içinde yeni bir hükümetin kurulamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sevinçten( ) heyecandan içim içime sığmıyor( ) bağırmak( ) kahkahalar atmak( ) ağlamak istiyorum( )Bu cümlede ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? I. Uyarılara tepki göstermeII. İnorganik madde kullanmaIII. Mayoz bölünme yapmaIV. Enzim sentezlemeV. Doku oluşturmaYukarıda verilenlerden hangileri bütün canlılar için ortak değildir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir? 138308 doğal sayısının yüzler ve binler basamağının basamak değerlerinin toplamı kaçtır? İnsan ve diğer canlıların yaşayabilmeleri için yedikleri ve içtikleri şeylere ne ad verilir? Uzun zamandır hazırdan yemeye alışmışlardı. cümlesinde geçen deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kelime tek başına bir cümle olamaz? Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Araplardaki sosyal sınıflardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir görüş ileri sürülmemiştir? Tahir 4 litrelik bidonlarda 17 bidon yağ alıyor. Tahir kaç litre yağ almış olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma yaparken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir? "Kitap" sözcüğüne hangi ek getirilirse kitap satan kişi anlamına gelir? Anı-hatıra sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi hangisidir? Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılabileceklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Belediye başkanları ve muhtarlar ........ ile göreve gelen yöneticilerdir.Boş bırakılan yere ne getirebiliriz? Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Peygamberin kızlarından biri değildir? www.google.com.tr internet adresindeki tr ifadesi neyin kısaltmasıdır? Gökleri ve yeryüzünü eşsiz örneksiz yoktan var eden odur (Enam 101)Yukarıdaki ayet Allah-u Tealanın hangi sıfatıyla ilgilidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mıknatıs kutupları doğru verilmiştir? Biyoteknoloji uzmanları son zamanlarda in vitro ortamda çalışmalar yaparak bitkileri çoğaltma teknikleri geliştirmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmaların amaçlarından biri değildir? Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı tarım sektöründe çalışan nüfus oranına göre daha azdır? 1. Orada burada; kitaplar, etiketlenmiş ve numaralanmış ecza şişeleriyle dolu masalar duruyordu.2. Bunun üzerine, beklemekten usanan Meryem, laboratuvara çıktı.3. Profesörün her yana bulaşan bu dağınıklığı, her zamanki alışkanlıklarına hiç de uymuyordu.4. Profesör aşağı inmemişti.5. İçeri girdiğinde babasını geniş, çok aydınlık ve her yanı makinelerle, tozlu cam eşyalarla kaplı bir odanın ortasında buldu.Olayların oluş sırasına göre, numaralandırılmış cümleler nasıl sıralanmalıdır? Çocukları olası istismar ve kötü muameleden korumak ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için hangi tarihinde Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi eklemeli dillerden değildir? Bazı göçmen kuşlar V şeklinde dizilerek uçar. Arkadaki kuşlar öndekinin kanat hizasından ayrılmaz. Bu şekilde hava akımının onların üzerindeki etkisi azalır ve kuşlar daha az enerji harcar. Böylece tek başlarına yapamayacakları bu uzun yolculuğu hep birlikte gerçekleştirirler.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi göçmen kuşların V şeklinde uçmalarının sağladığı yararlardan değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? • Yağların sindiriminin gerçekleştiği organdır.• Safra ve pankreas öz suyu bu organa salgılanır.•Proteinlerin ve karbonhidratların sindirimi burada tamamlanır.Verilen bilgiler aşağıdaki organlardan hangisine aittir? İnsanın sağında ve solunda bulunurlar. İnsanların yaptığı iyi ve kötü amelleri yazmakla görevlidirler.Verilen bilgiye göre bu melek aşağıdakilerden hangisidir. Kuranı Kerimde hangi surenin başında Besmele yoktur. Emirhan okuldan yeni geldi. Cümlesinde özel ad olan kelime hangisidir? 1 Kg Elma - 4 lira 1 Kg Armut- 3 lira 1 Kg Patates - 2 lira 1 Kg Çilek - 7 liraHer meyveden birer kilo alan Hasan toplam kaç lira harcamıştır? Kimler taşıt kullanabilir? Şâirlerin ilk şiirleri, gelecekteki şiir yaşamlarının ipuçlarıdır. cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 485 öğrencinin 3/5 ‘ü kız öğrencilerden oluşmaktadır. Erkek öğrencilerin sayısı kaçtır Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım ve temizliklerimizden birisi değildir? Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı ( ) Öff, hava ne kadar da sıcak ( )Saatler geçtikçe yollara ıssızlık çöküyordu ( )Yukarıda yay ayraçla boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez? Bir kola şişesinden 6 bardak kola çıkıyor. Doğum günü partime 17 arkadaşım geldi. Ben de dahil olmak üzere kaç şişe kola almalıyım? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir