S:1

Hangi cümle doğru değildir?

Hangi cümle doğru değildir? sorunun cevabı "Bir problemimiz olduğunda başka insanların yardımına ihtiyaç duymadan problemimizi çözmeliyiz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
1. Kurban kesmek2. İhrama girmek3. Arafatta vakfe yapmak4. Minada Şeytan taşlamakHac ibadeti yerine getirilirken yukarda verilenlerden hangisi en son yapılır? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ortak özelliklerindendir? Yol sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yöntem anlamında kullanılmıştır? Tuna iş dolayısıyla Ankara'dan Şırnak'a çalışmaya gider şırnak'taki yaşam tarzına gelenek ve göreneklere bir türlü uyum sağlayamaz psikolojik bunalımlar yaşar ve ankara'ya geri döner . Tuna'nın yaşamış olduğu durum aşağıdaki hangi kavramla tanımlanabilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? Microsoft Excel ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? İlk kez 1980 yılında biyoteknoloji yoluyla insülin hormonu üretilmiştir. Önceleri domuz ve koyundan elde edilen insülin, insanlarda alerjik tepkilere yol açarken aynı zamanda maliyeti de yüksekti. Günümüzde gen aktarımı ile E.coli bakterilerine insan insülin hormonu geni aktarılmış ve insülin üretimi gerçekleştirilmiştir.Bu yöntemden yararlanılarak,I. İnterferonII. AntibiyotikIII. Büyüme hormonuverilenlerden hangilerinin üretimi de yapılabilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yapım eki vardır? Kurtuluş Savaşından sonra dünya devletlerinin Yeni Türk Devletini resmen tanıdıkları antlaşma hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi, hareket enerjisine dönüşmemiştir? Bir kolideki 50 bardaktan 7 tanesi kırılmıştır. Buna göre bardakların % kaçı kırılmıştır? Bazı insanların doğuştan resim yapma kabiliyeti vardır. Bunun sonradan kazanılabilecek bir yetenek olduğunu düşünenler var. Oysa hangi eğitimi verseniz verin ilham denen şey insana getirilebilir mi? Yukarıda paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Antrenman yapan bir sporcuda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? Oksijenli solunumda hücrenin enerji kazancı kaç ATPdir ? Hicret günü Efendimizi öldürmeyi teklif eden müşrik kimdir? "................ your brother play football?" Yes, he can.Soruyu tamamlamak için aşağıdaki kelimelerden hangisini kullanmalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz? Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin sağladığı faydalar arasında gösterilmez? Zekât ibadeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? "Siz,eski bir Anadolu şehrine varacaksınız."cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ali' nin 28 şekeri vardı. Kardeşinin ise Ali' nin şekerlerinden 12 fazla şekeri vardı. İkisinin şekerleri toplamı kaçtır? ( 1 ) Kitabın rengârenk kapağı ilgimi çekmişti, kitabı bu yüzden aldım. ( 2 ) Ama kapaktaki renklerin bir aldatmaca olduğunu anladım. ( 3 ) Konusu sıradan, karakterleri bana yabancı bir kitaptı. ( 4 ) Bu sıkıcılığın içinde yakaladığım anlatım güzellikleri biraz yüzümü güldürdü. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sözü edilen kitabın olumlu ve olumsuz özellikleri bir arada verilmiştir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmaya ve tasarruf yapmaya teşvik eden bir anlam taşımaz? Refleks davranışların oluşumu düzenleyen yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi homojen karışımlara örnek olarak verilemez? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaç yılında kurulmuştur? Aşağıdaki barajlardan hangisi fırat nehri üzerinde değildir? Spagettinin İtalyadan, ulusçuluk fikrinin Fransadan, tütün içmenin Amerika yerlilerinden, yoğurdun Türklerden, dünyaya dağılması kültürle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Ülkemiz denizlerinde denizcilik faaliyetlerinin çoktan aza doğru sıralanışı hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 200 olan bir sayıdır? Bundan gayrı divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır. diyerek Türkçeyi devlet dili hâline getiren Türkmen beyi, aşağıdakilerden hangisidir? Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın, her karış toprağı, vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.Atatürk bu emri hangi savaşta vermiştir? Ayla Öğretmen, öğretme etkinliklerini düzenlerken Ne yapıyorum?, Niçin yapıyorum?, Nasıl daha iyi sonuç alabilirim? gibi soruları sık sık kendisine sormaktadır.Buna göre Ayla Öğretmen bu süreçte aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? (I) Köktürk Döneminde Türkler herhangi bir milletten etkilenmedikleri için dil saf Türkçedir, yabancı dillerin etkisinden uzaktır. (II) Uygur Döneminde Budizm ve Mani dinleri ile ilgili terimler metinlere girmiştir. (III) Türklerin, İslamiyeti kabul ettikten sonra (XI-XII. yy) dil ve edebiyatlarında da ciddi değişimler ve yenilikler görülmeye başlar. (IV) İçerik olarak artık Göktanrı inancına uygun kelime ve kavramlar edebiyata konu olmaya başlamıştır. (V) Eserlerde Allah, hak, peygamber gibi kavramlar dikkat çeker. Bu paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Üzerine parfüm sıkılmış bir pamuk parçasının yaydığı koku, bir süre sonra bulunduğu odanın her yerinden hissedilir. Bu olay gazların hangi özelliği ile açıklanır? Pelin, 80 TL parasının % 20 si ile oyuncak alıyor.Buna göre Pelin bu oyuncak için kaç TL ödemiştir? Danny: Hello, youve reached accounts department. How can I help you?Sandy: Hello, Im Sandy Cruise. Can I speak to Mrs. Clerkson, please?Danny: Hang on a minute. I will - - - - .Sandy: Thank you. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir yazım vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir