S:1

"465+194" toplama işleminin tahmini sonucu kaçtır?

"465+194" toplama işleminin tahmini sonucu kaçtır? sorunun cevabı "660" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Öğretmenin sana.................vermişCümlesinde noktalı yere hangisi gelirse soru anlamı taşır? Sosyal Bilgiler dersi gören bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisi hakkında kazanım alması beklenemez? Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil öfkelendiği zaman kendine hâkim olabilen kimsedir.Bu hadiste öfke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? I. Cisimlerin kütlesi bulunduğu yere göre değişir.II. Hacim birimi kilogramdır. Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? • Kalıtsal olarak bir canlıdan yavrulara aktarılabilen özelliklerdir.• Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinden her biridir.• Kromozomlarda, her karakter için ilgili genin kapladığı bölgedir.Verilen açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt(karşıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? I-Karbodioksit II-ATP III-Su IV-Laktik asit V-Etil Alkol Hem oksijenli hemde oksijensiz solunumda yukarıdakilerin hangileri oluşur? Aşağıdaki olayların hangisi saltanatın kaldırılmasını hızlandırmıştır? I. Pompa bozulmuş, suyu basmıyordu.II. Adamı sıkıntı basmış, adam terlemeye başlamıştı.III. Bugün yirmi yaşına bastığını söyledi.IV. Şehri akşamüstü sis basmıştı.V. Arabanın lastiğine hava basmak için durduk.‘‘Basmaksözcüğü yukarıdaki hangi iki cümlede aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır? İskeletimizin kısımlarıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Nikel tozu ve talaşı............ile ayırırız. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinin boyunu adım ile ölçmemiz daha doğru olur? Yorgun ve üzgün adam geniş merdivenleri çıktı. Cümlesinde kaç tane sıfat olan sözcük vardır? Hangi cümlede sıfat yoktur? Bayrak – kırmızı kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Aşağıdaki kelime dizilerinden hangisi cümle değildir? Elbiseni temiz tut, her türlü pislik ten uzak dur. (Müddessir suresi, 4-5. ayetler)Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Sosyal bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Saprofit olarak bilinen ayrıştırıcıların ekosistemdeki görevi,I. Organik atıkları parçalayarak kendileri için gerekli organik maddeleri almak.II. Canlı dokularında biriken kimyasal maddeleri yeniden kullanılabilir hale getirmek.III. Yaşam için gerekli olan karbon, azot gibi elementlerin devamlılığını sağlamak.verilenlerden hangileridir? 5 tane 110 kuruş, 7 tane 25 kuruş, 5 tane 50 kuruş kaç kuruş eder? Cömert kelimesinin eş anlamlısı nedir? ... Onlardan (anne-babandan) biri veya her ikisi sana sığınır da senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine .......... bile deme... (İsra Suresi, 23. ayet)Ayetteki tırnak işareti içindeki noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? Atmosferdeki serbest azotu bağlayarak canlılar için kullanılabilir hâle getiren canlılar aşağıdakilerden hangisidir? Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.İfadesinde çocuk haklarının hangi yönü vurgulanmaktadır? 90 sayısı 40 sayısından kaç onluk fazladır? Beyza : I heard someone stole your brothers car last week.Esra : Yes. ........................ Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ulaşım üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardandır? Sentrozom organeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Bir elektrik devresi çalışmıyorsa sebebi hangisi olabilir? Melekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü yerlerde rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla etkili olmaktadır? Kuran-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan ödev ve sorumluluklardan biri değildir? Hangi cümlenin sonuna nokta işareti konulmaz? Aşağıdaki kümelerden hangisi ortak özellik yöntemiyle yazılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir