S:1

Bir çıkarma işleminde fark 200dür. Eksileni 68 çoğaltırsak, yeni fark kaç olur?

Bir çıkarma işleminde fark 200dür. Eksileni 68 çoğaltırsak, yeni fark kaç olur? sorunun cevabı "268" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Tanzimat Edebiyatının ikinci kuşağında yer almaktadır. İstanbul tasvirlerine ağırlık veren yazar, gözlemlerinden yola çıkarak gerçekçi bir sanat anlayışına ulaşmıştır. Sanatlı yazma hevesine kapılarak gereksiz benzetme ve sanatlardan, Farsça tamlamalardan kendini kurtaramamıştır. Az sayıda eser vermesine rağmen edebiyatımıza roman ve hikâye alanında önemli katkıda bulunmuştur. Esir kız Dilberin maceralarını anlattığı ʻʻSergüzeştʼʼ romanı ile üne kavuşmuştur. Bu eserin tasvir bölümlerinde süslü, karşılıklı konuşmalarında ise sade bir dil kullanmıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Kollarımızı iki yana açtığımızda sağ kolumuz Güneş'in doğduğu yöne doğru uzanıyorsa arkamız hangi yönü gösterir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Cümleyi tamamlayan doğru kelimeyi bulunuz?"............. is my brother, Ali." Aşağıdakilerden hangisi Kuranda yer alan kıssaların amaçlarından biri değildir? Balıklı Göl hangi şehrimizdedir? Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi rütbeyle mezun olmuştur? Özkütle için;I. Aynı maddeden daha fazla almak özkütleyi artırmaz.II. Sabit hacimde madde miktarı artarsa özkütle de artar.III. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir.yargılarından hangileri doğrudur? I- Dünya çevresindeki dönüşünü 29.5 günde tamamlar.II- Kendi ekseni etrafında dönüşünü 29.5 günde tamamlar.III- Dünya ile birlikte Güneş etrafındaki dolanımını 365 gün 6 saatte tamamlar. Ayın hareketleri için verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Batı Anadolu topraklarının İtalya yerine Yunanistan a verilmesi kararı aşağıdaki çalışmalardan hangisinde alınmıştır? I. Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır.II. Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 15 dakika ayrılır.III. Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 30, en çok 75 dakika süre verilir.IV. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.V.Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz.Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki soru örneklerinden hangisi, öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ölçmeye yöneliktir? Gazneliler en parlak dönemlerini hangi hükümdarları zamanında yaşamışlardır? Dini, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemi olarak tarif eden Emil Durkheim bu tarifiyle dinin hangi yönünü öne çıkarmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır? Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanlarındandır? Akışkan maddeler, içine bırakılan cisimlere yer çekimine zıt yönde kaldırma kuvveti uygularlar.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde göz kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? Hazırlanan bir dosyayı farklı bir yere ve farklı bir isimde kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Edebiyatı vatan, millet, hürriyet, adalet gibi konuları işlemek için araç saymıştır. Ona göre tiyatro faydalı bir eğlencedir. Edebiyatın pek çok türünde eser vermiştir. Kendinden sonra gelen birçok sanatçıyı etkilemiştir. Divan edebiyatı geleneğine göre yetişmesine rağmen yeni edebiyatın kurucularındandır. Romantizmin ülkemizdeki ilk temsilcisi sayılır. Âkif Bey, Cezmi, İntibah, Tahrib-i Harabat eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Topluluk içinde okunan, kahramanlık olaylarını yüceltici, öyküleyici şiirlere ne ad verilir? 18 - 20 - 24 - 30 - 38 - B - 6074 - 75 - 78 - 83 - 90 - A - 110Yukarıda verilen farklı iki örüntüye göre A + B kaçtır? Bir vakte erdi ki bizim günümüz Yiğit belli değil mert belli değil Herkes yarasına derman arıyor Deva belli değil dert belli değil Bu şiirin nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Alevilerde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanınca Hz. Peygamberin kızı Hz. Fatımaya tutmalarını istediğine inanılan oruca ne denir? Aşağıdakilerden hangisi pillerin çevreye zarar vermesini engellemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir? 3 (x + 7) – 5 = 46 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? DNA ikili sarmalında, karşılıklı dizilerde yer alan nükleotitlerin doğru eşlemesiaşağıdakilerden hangisidir? • Nüfus azdır.• İklim çok serttir.• Buzul dağları buradadır.• Bölgenin güneydoğu köşesini oluşturur.Yukarıda verilen özelliklerin tamamı Doğu Anadolu Bölgesinin hangi bölümüne aittir?A) Yukarı Fırat-Van BölümüB) Erzurum-Kars BölümüC) Yukarı Fırat BölümüD) Hakkâri Bölümü Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen parantezlerin hangisine ünlem işareti getirilemez? Aşağıda verilen kıtalardan hangisinde doğal nüfus artışı daha fazladır? She hasnt swum in the sea - - - - she moved this city. Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu olaya hal değişimi değildir ? Bir dolma kalem 14 TLdir. 2 düzine dolma kalem kaç TL eder? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kulağına küpe olmak deyimiyle aynı anlamdadır? Aşağıdakilerin hangisinde deyimin açıklaması vardır. Aşağıda verilenlerden hangisi suda çözünmeyen bitkisel bir polisakkarit olup, bitki hücre çeperinin temel maddesini oluşturur? Verilen harflerden hangisi tek başına hece oluşturabilir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Musul ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Para biriktirmeye 350 lirayla başlayan Hülya her ay parasının üzerine 100 lira eklerse 5. ay sonunda kaç lirası olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir