S:1

Milli Mücadelede en son yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Milli Mücadelede en son yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Büyük Taarruz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Misak-ı Millinin gerçekleştirilmesinde, aşağıdaki savaşlardan hangisinin olumlu etkisi olmamıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi diğerlerinden farklı bir çekim eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi Devleti oluşturan temel öğelerden biri değildir? • Hasan, Yağızın babası, Sunanın ise ağabeyidir.• Arda, Yağızın kuzeni, Ayşenin ise torunudur.• Ayşe, Yağızın büyükannesi, Suna ise Yağızın halasıdır.Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre sıralanmamıştır? Dünya kendi ekseni etrafındaki bir turunu ne kadar sürede bitirir? Kuran-ı Kerim gönderiliş amacını Sad suresi, 29. ayette şu şekilde açıklamaktadır: (Resulüm!) Sana bu mübarek Kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.Bu ayette anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Aşağıdakilerden hangisi milli kültür ögelerimizden biri değildir? Alexander Graham Bell aşağıdakilerin hangisinin mucididir? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında yer alan ovalarımızdandır? I. İnsanlar toprağı işleyerek ürünler yetiştirirler.II. İnsanlar doğadaki madenleri işleyerek kullanırlar.III. İnsanlar su ve enerji ihtiyaçlarını gidermek için barajlaryaparlar.Bu ifadelerden çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdaki ham maddesi ve ürünü verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hangi ifade yanlıştır? Bu gece hava çok soğuktu. Cümlesinde altı çizili sözcüklerin karşıt anlamlıları aşağıdakilerden hangisidir? Yerel seçimlerde halkın oylarıyla seçilirim. İl, ilçe veya beldelerde görev yaparım. Yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçları karşılarım.Yukarıda bilgi verilen bu görevli aşağıdakilerden hangisidir? Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur? Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu itibariyle diğerlerinden farklıdır? Kazım ödevi için dedesi ile sözlü tarih görüşmesi yapmaktadır.Aşağıdaki sorulardan hangisi bu görüşme için uygun olmaz? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Kuran-ı Kerimin her bir cümlesidir.Yukarıda verilen bilgi Kuran-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir? Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 70 olan en küçük sayının 24 eksiği kaçtır? Asya Hun hükümdarı Mete Hanın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, devletinin doğrudan ticaret gelirlerini artırmaya yöneliktir? 9 sayısı 15 sayısının yüzde kaçıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Gazlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre engelli bireylerin, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okullarında eğitim giderlerinin Bakanlık bütçesinden karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporuyla asgarî % kaç oranında engelli olduğunun tespit edilmesi gerekir? Hinterland (art bölge) ekonomik olarak limanı besleyen, limanla mal gönderen ya da mal temini yapan alanlardır.Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisi İzmir limanının hinterlandının dışındadır? Cindy : - - - -?Kevin : I am sixteen years old. 24-2.6=? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilemez? ilgisayarda internete girmemizi sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir? Bir kenarının uzunluğu 120 m olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? Her gün 96 ekmek satan bir fırın iki hafta boyunca kaç ekmek satmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dilimize sonradan girmiş (yabancı) sözcüklerden biri değildir? "Güneş'in doğduğu yön doğu, battığı yön............" cümlesini doğru tamamlayan sözcük hangi seçenekte verilmiştir? Girdiği sınavdan yüksek not bekleyen bir öğrencinin beklediği notu alamaması üzerine hangi duyguyu yaşaması beklenir ? Aşağıdaki cümlelerde bulunan -ki lerden hangisi ilgi zamiridir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin noktalama işareti yanlış konulmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir