Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Doğu cephesinde kimlerle savaşıldı?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Doğu cephesinde kimlerle savaşıldı? sorunun cevabı "Ermenilerle" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir lokantada lahmacun yiyen herkes ayran içmekte, ayran içen herkes tatlı yemektedir. Bu lokantada sadece tatlı yiyen kişi sayısı 4, tatlı yemeyen kişi sayısı 5, ayran içip lahmacun yemeyen kişi sayısı 11’dir.Lokantada toplam 50 kişi bulunduğuna göre kaç kişi lahmacun yemiştir? Aşağıdaki şehirlerden hangisine milli mücadele döneminde ünvan verilmemiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? Dil münazaralarda bilgi vermek için - - - - sorular sormak için - - - - işlevle-rinde kullanılır.Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki dilin işlevlerinden uygun olan hangileri getirilmelidir?  Frigyalılar krallarına ne denirdi? Ben var isem anadilimle varım.            Türkçem benim bereketli toprağım.            Akan sularımın sesi ondadır.            Güneşimin aydınlığı, sıcak...            Onunla güler, onunla ağlarım. Şiirde Türkçe ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? İnsanın ya da insan topluluklarının başlarından geçmiş ya da geçmesi muhtemel olan sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik, askerî vb. olayların belli bir sisteme bağlı olarak anlatıldığı hacimli, olay anlatımına dayalı metinlere ---- denir. ---- ise bu türden, şahıs kadrosunun az olması, geniş hacimli olmaması ve genellikle tek bir olay etrafında gelişmesi yönleriyle ayrılır.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?           Yatağıma uzanırım,          Annem öper yüzlerimi.          Rüyama girer çiçekler,          Yağmur öper çiçeklerimi.Hangisi şiirde yapılanlardan biri değildir?  Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Osmanlı Devletinin içine düştüğü zor durumdan kurtarmak için çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi doğrular?   "Har vurup harman savurmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?