Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Mustafa Kemale göre, aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra yurdu kurtarmanın yollarından değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Mustafa Kemale göre, aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra yurdu kurtarmanın yollarından değildir? sorunun cevabı "Padişah ne derse onu yapmak." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cihazlardan hangisinde işletim sistemi kullanılmaz? İnternet adresleriyle ilgi  aşağıdakilerden hangisi hangisi yanlışır?  • Temelinde Mutlak Varlık inancı vardır.• Yaratıcı, yok edici ve koruyucu üç tanrıya inanılır.• Ruhun ölümsüzlüğüne inanılır.• Kast sistemi vardır.Yukarıda birtakım özellikleri verilen din hangisidir?  Bizde bisikletin bir spor aracı olarak kullanılması, dünyada ilk bisiklet yarışmasının yapılmasından kırk yıl sonra 1910’da başladı; ülkemize bisikleti ilk sokan kişi ise 1880’li yıllarda Amerikalı bir gezgindi.Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır? Mert kuruyemişçiden 100 gram kahve, 120 gram tarçın, çeyrek kilogram fındık ve yarım kilogram çekirdek alıyor. Toplam aldıkları kaç gram gelir? Osmanlı Devleti’nin yaptığı aşağıdaki muharebelerden hangisi 15. yüzyılda gerçekleşmemiştir? Filogenetik( Doğal)sınıflandırma yapılırken aşağıdakiözelliklerden hangisi dikkatealınmaz? Dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı bölgelerde boyuna kıyı tipi oluşmuştur.I. Orografik yağışların görülme ihtimali yüksektir. II. Kıyının gerisinde yüksek dağ sıraları uzanmaktadır.III. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri benzerdir.Yukarıdakilerden hangileri boyuna tipi kıyı özelliği gösteren yerlerin ortak özelliği olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi tarihî yapıtlarımızdan biri değildir? “... Onu ne öldürdüler ne de astılar... Allah onu kendi katına yükseltti...”(Nisâ suresi, 157-158. ayetler)Bu ayetlerde bahsi geçen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? 84 043 doğal sayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kemiklerden hangileri kısa kemiklere örnektir?