S:1

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün bir parçası değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün bir parçası değildir? sorunun cevabı "Doğum günü kutlamalarımız" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
İnsanlar marketten zeytinyağı satın alıp yemeklerde kullanırsa .....................faaliyeti yapar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Mavi diğer renklerden güzeldir.II. Şiir, benim yaşam biçimimdir.III. Roman, edebiyatımıza Batıdan gelmiş bir türdür.IV. İnsanoğlu yenilikleri çok çabuk kabul ediyor. Yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri nesneldir? Tuğçes brother speaks French - - - - . Hangisinin gerçekleşmesinde kuvvetin etkisi yoktur? Aşağıdaki sözcükler sözlük sırasına konduğunda hangisi üçüncü sırada yer alır? Aslı lived in England - - - - she learnt English well. Beni .................dinlerseniz konuyu çok iyi öğrenirsiniz.Yukarıdaki cümlenin anlamına göre noktalı yere aşağıdakilerden hangi söz grubu gelmelidir? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Ülkemizin iç kesimlerinde görülür.Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi, aşağıdakiler-den hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla iletişim kurarken kullanabileceğimiz ifadedir? Kuranı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir sınıf mevcudu 38dir. Öğrenciler sınıftaki 4 sıraya ikişerli, diğerlerine üçerli oturuyorlar. Bu sınıfta kaç tane sıra vardır? A: How - - - - milk do you need? B: I need a glass of milk. Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın şekli ile ilgili araştırma yapan bilim İnsanlarından birisi değildir? Başkentimiz Ankara için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Arkadaşlarımla sıcak çayda yüzdük. cümlesinde varlığın hangi özelliği belirtilmiştir? You are too late. We were worried - - - - you. 543. GünMilliyet Sanata uğradım. Fethi Naci‘‘Eleştiri Günlüğünü yollamış. TVde, sekiz otuz haberlerinde, birden, Edip Canseverin ölüm haberi verildi. Bu haber inanılmaz ölçüde sarstı beni. Rastlanmadık bir biçimde ve yüksek sesle ağlamaya başladım. Oğlum fazla kaygılanmış, gelip avutucu şeyler söyledi. Turgutta bunca sarsılmamıştım. Üst üste gelişte bir şey var belki. Otuz yıllık arkadaşımdı. Yalnız sanat serüvenimiz değil, hayat serüvenimiz de iç içe durumlar yaşamıştır.Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine neden olur? Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz,Geçende Fatihe çıktık ikindiüstü biraz.Kömürcüler kapısından girince biz, develerKızın merakını celbetti, daima da eder:O yamrı yumru beden, upuzun boyun, o bacak,O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak!Hakikaten görecek şey değil mi ya? Derken,Dönünce arkama, baktım: Beş on adım geriden,Belinde enlice bir şal, başında âbâni,Bir orta boylu, güler yüzlü pir-i nurâni;Yanında koskocaman bir küfeyle bir çocucak,Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesadüfe bak:Çocuk benim o sabah gördüğüm zavallı yetim...Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir