Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün bir parçası değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün bir parçası değildir? sorunun cevabı "Doğum günü kutlamalarımız" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Sevinç, kıvanç, acı, korku anlatan cümlelerin sonuna hangisi konur?  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına”D”yanlış olanların başına”Y”yazınız.(....) Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet arasında hiç fark yoktur(....) .İslamın şartları”6 “tanedir(....) Tevhid kelimesinin zıttı “şirk”dir(....) Kafir:örten,gizleyen,nankör anlamlarına gelir Hangi cümlede el anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, toprağın kirlenmesinin nedenlerindendir? “Büyük görme, yüceltme, ululama, büyüklüğünü kabullenme” anlamlarına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Bucak Müdürü olacak kişilerin kaç yaşını geçmemiş olmaları gerekir? 1. yaşayan2.   uyku3.   insanlar4.   sağlıksızdır5.   sorunuNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Işığı geçiren maddelere (……………) maddeler denir. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir? 1739 Sayılı Türk Milli Eğitim ile ilgili olarak gençlerin hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir?Yukarıda açıklanan ilke hangisidir? "Allah, öpmeye varıncaya kadar her konuda çocuklarınız arasında adaletli davranmanızı sever"Peygamberimiz(sas) yukarıdaki hadis-i şerifinden çıkarılacak en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?