Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir toplumu diğer toplumlardan ayıran kültürel değerlere ne denir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir toplumu diğer toplumlardan ayıran kültürel değerlere ne denir? sorunun cevabı "Milli kültür" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Gökteki yıldızlar kadar sayısızAh, yurdumun kimsesiz ve yoksul çocuklarıAnladım farkınız yok koparılmış başaktan!Bu dizelerde “yoksul çocuklar” aşağıdakilerin hangisindeverilenlere benzetilmiştir? Güneş batmak üzereydi. Aynalı Kahve’de sıcak, kırmızı, dumanlı birer bardak çay içip orayı ko- nuştuk. Biz konuşurken mahallenin sevimli köpeği sürekli etrafımızda dönüyordu.Bu metindeki altı çizili söz grubu hikâyenin hangi ögesini bildirmektedir? I. Buzlu yüzeyII. Cilalı yüzeyIII. Kumlu yüzeyIV. Toprak yüzeyYukarıdakilerin hangilerinde sürtünme fazladır? I. ReflektörII. İlk yardım çantasıIII. Yangın söndürme cihazıOtomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? Her şeyi yazabilecek kadar özgür hissetmeyiz kendimizi; bir şeyleri hep saklarız, biriktiririz, yastık altına iteriz.Bu cümlede virgülün kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sema bize seslenir; Kalma, gel, işkencede! Ruhumuz ebedîdir; Bunu duy, tek hecede!Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır? “Bakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde“bir işi yapmakla görevli olmak” anlamında kullanılmıştır? T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında yer almaz?  İlk filozoflardan Thales; astronomi, fizik, matematik Anaximandros; astronomi, Pythagoras; matematik, fizik ve antropolojideki çalışmalarıyla tanınıyorlardı.Verilen metinden çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? “Kim bu dini güçleştirirse din onu mağlup eder; fakat siz kolaylaştırınız ve orta yolu tutan olunuz.’’Yukarıda verilen Hadis-i Şerif fıkıh ilminin ilkelerinden hangisi ile alakalıdır? Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumsal hayatın düzenlenmesinde önemli rol oyanayan evlenme, boşanma, miras ve benzeri ilişkileri duzenlemek amacıyla aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlüğe girmiştir? 28 Haziran 1914’te Saraybosna’da Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?