Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ülkemizin her yöresi, birbirinden farklı zengin el işlemeleri ile doludur. Aşağıdakilerden hangisi porselen üzerine yapılır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ülkemizin her yöresi, birbirinden farklı zengin el işlemeleri ile doludur. Aşağıdakilerden hangisi porselen üzerine yapılır? sorunun cevabı "Çinicilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hatice'nin yaşadığı kasaba ilçe yapılmasıyla kaymakamlık, defterdarlık gibi devlet daireleri kuruldu, yollar genişletildi. Her gün daha fazla kişi ilçeye gelmeye başladı. Nüfus arttı. Kiralar yükseldi. Yeni okullar ve alışveriş merkezleri açıldı.Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şairlerinin özelliklerinden biri değildir? Hangisi burnumuzun görevlerindendir?  İslam Dinine göre akıl sağlığına önem verilmiştir. Bunun içinde önlemler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biridir? Çevresi 30 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm ise kısa kenarı kaç cm dir? İlk yardımcı kazazedenin yaralı ve bilincinin açık olduğunu tespit etmiş, kazazedeye yarı oturur pozisyon vermiştir.Buna göre kazazedede aşağıdaki yaralanma türlerinden hangisinin olduğu söylenebilir? 4,  8,  9,  18,  19,  38,  39,  …. Örüntüsünü tamamlayan sayı aşağıdakilerden hangisidir? “… Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ‘Ol’ der oda oluverir.’’ (Âl-i İmrân suresi, 47. ayet)Yukarıdaki ayet Allah’ın hangi sıfatının bir delilidir? Hangi seçenekte verilen sözcüklerin hepsinin sesteşi vardır? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun babası üzerindeki haklarından biri değildir? Kulluk görevimiz olduğu için yaptığımız iş ve davranışlara ne denir? Bir cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilirse fiziksel anlamda iş yapılmıştır.Buna göre bazı eylemler aşağıda verilmiştir.I. Havada serbest bırakılan topun yere düşmesiII. Yerdeki kitabın rafa konulmasıIII. Bahçe duvarının itilmesi fakat duvarı hareket ettirememekBu eylemlerden hangileri ile fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?