Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki milli kültür öğelerimizden hangisi geleneksel el sanatlarımızdandır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki milli kültür öğelerimizden hangisi geleneksel el sanatlarımızdandır? sorunun cevabı "İznik çinisi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden biridir?  Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi belirtilmiştir? Ankara Muharebesi hangi tarihte olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı içerisinde yapılan ibadetlerden birisi değildir? Kurban edilecek hayvanlarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Işık kirliliği nedeniyle ........................Verilen cümle hangisi ile tamamlanamaz? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.Topkapı Sarayı nerededir? ▪Ceviz, sağlık için çok faydalıdır; - - - - kalp hastalığını önler, zekâyı geliştirir, damarları korur▪Okula giderken şemsiyeni almayı unutma - - - - bugün yağmur yağacakmış.▪Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür - - - - kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden uygun olanlar getirildiğinde hangi sözcük dışta kalır? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmenin unsurlarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi protokolde temel ilkelerden biri değildir? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi ad tamlaması değildir?