S:1

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Maddeler saf ve karışım olarak ikiye ayrılır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi rubai ve tuyuğ için ortak bir özellik değildir? Doğal kaynaklar tükenebilir ve tükenmeyen kaynaklar olarak ikiye ayrılır.(I) Rüzgar, güneş ve dalga tükenmeyen doğal kaynaklara örneklerdir.(II) Tükenmeyen doğal kaynakların çevreye olumsuz etkileri, tükenebilen kaynaklara göre daha fazladır.(III) Tükenebilir doğal kaynakların azalması, tükenmeyen doğal kaynakların önemini arttırmaktadır. (IV) Doğal kaynaklar ekonomik faaliyetlerin gelişmesi için son derece önemlidir.(V)Yukarıda doğal kaynaklar ile ilgili numaralandırılarak verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Takılmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Millî Mücadele sürecinde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:1. Sivas Kongresi2. Amasya Genelgesi3. Erzurum Kongresi4. Büyük Millet Meclisinin açılmasıBu gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir? Bireyler, birtakım ortak özelliklere sahiptirler.Aşağıda verilenlerden hangisi bu ortak özelliklerden biri olamaz? 7 , 14 , 23 , 28 , 35 , 42Örüntüsünde örüntüyü bozan sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin özelliklerinden değildir? Tekâlif-i Milliye Emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı bir insanın davranışına örnek olamaz? Emre : KırmızıEren : Sarıİzel : YeşilKarşıdan karşıya geçerken, hangi öğrencinin söylediği ışıkta geçmeliyiz? Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus hareketine neden olan doğal faktörlerden biridir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerden değildir? If you are ill, you - - - - your doctor. Afgan Mücahitleri aşağıdaki devletlerden hangisinin Afganistanı işgali üzerine mücadeleye başla- mıştır? Aşağıdaki durumların hangisinde hızlanma hareketi vardır? Bora nın 24, Kayhan'ın, Bora' dan 12 lira fazla parası vardır. Bora ile Kayhan'ın toplam kaç lirası vardır ? Köklerinden biri 2 + 4i olan ikinci dereceden rasyonel katsayılı denklemin köklerinin çarpımı kaçtır? Ömer ilahi kitapların isimlerini ve hangi peygambere gönderildiklerini kartona yazıp sınıftaki panoya asacaktır. Ancak bir yanlış yapmıştır.Ömerin yaptığı yanlış aşağıdakilerden hangisidir? Yirmiden geriye ikişer sayarken 14ten sonra hangi sayı gelir? Görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğer medya araçlarından farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir