Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? sorunun cevabı "Bakır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir  otobüs  254  km  gittikten  sonra  mola  vermiş , molanın  ardından  382  km  daha  giderek  ikinci  molayı  vermiştir. Otobüsün  gideceği  yol  790  km  olduğuna  göre  ikinci  moladan  sonra kaç  km  yol  gidecektir ? Peygamber Efendimiz (sav)’e ilk vahiy nerede ve ne zaman geldiği hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’un Türk kadınına sağladığı haklardan biri değildir? İslam mimarisinin  ilk örneklerine, aşağıdaki şehirlerin hangisinde rastlanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? İnsan haklarının gelişimi ile ilgili temel belgelerden olan Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı) aşağıdaki ülkelerden hangisinde yayınlanmıştır? 1- Savaş alanını genişleterek savaştaki yükünü azalt- mak2-   Halifenin dini gücünden yararlanmak3-   Osmanlı’nın ekonomik gücünden faydalanmak4- İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kapatmakVerilenlerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(...) Sümerlerde depo, tapınak, gözlemevi olarak kullanılan yapılara Ziggurat adı verilir.(...) Asurlular, Anadolu’da kurulan İlkçağ Uygarlıkları'ndan biridir.(...) Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan topraklara Mezopotamya denir(...) Lidyalılara ait olup, Sard’dan başlayıp Asurluların başkenti Ninova’ya kadar uzanan tarihi yola Baharat Yolu denir.(...) Hammurabi Kanunları Babil Devleti döneminde hazırlanmıştır. Güvenli geçiş olmayan yerlerde karşıya nasıl geçeriz? ‘‘Ey müminlerin annesi, Allah Resülü’nün ahlakı ne idi? Diye soran adama Peygamberimiz’in eşi Hz. Ayşe şu cevabı vermiştir: ‘‘Sen Kur’an okumuyor musun? Allah Resulü’nün ahlakı Kur’an’dı.’’      Hz. Ayşe’nin verdiği bu cevaptan hangi sonucu çıkartmamız gerekir?  I- Mevlit okumakII- Yasin okumakIII- Sakal-ı şerifi ziyaret etmekIV- Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri düzenlemekYukarıdakilerin hangisi ya da hangileri kültürümüzdeki Hz. Muhammed sevgisi ile ilişkilendirilemez?  gemi, demir, sergi, merak kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi sonda olur?