Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki olaylardan hangisinde çözünme gerçekleşir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki olaylardan hangisinde çözünme gerçekleşir? sorunun cevabı "Şekerin su içinde yok olması." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İki kapak arasına getirilmiş Kur’an nüshalarına ne ad verilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapım eki alarak türemiştir? “Işığı geçirmeyen maddelere opak madde denir.”Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi opak maddedir? Emeviler Dönemi’nde;•   Araplar, diğer Müslümanlardan üstün tutuldu.•   Arap olmayan Müslümanlara “mevali (köle)” denildi.•   devlet makamlarına genellikle Araplar getirildi.Bu bilgilere dayanarak Emevi yönetim anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 120 sayfalık bir defterin 3/8 ’ünü kullanan Barış’ın defterinde kullanılmayan kaç sayfası kalmıştır? Medeni Kanun ile Türk kadınına; boşanma, mirastan erkek ile aynı oranda hak elde etme, istediği mesleği seçme ve tanıklıkta erkek ile eşit olma hakları tanınmıştır.Buna göre Medeni Kanun ile kadınların;I.  sosyalII.  siyasiIII.  ekonomiIV. eğitimalanlarından hangilerinde kazanımlar elde ettiği savunulabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlaştırmaya başvurulmuştur?  Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan değildir? Bilgi vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, yönlendirmek vb. amaçlarla kaleme alınan metinlere öğretici metin denir. Bu metinlerde temel amaç, okura bir şeyler öğretmektir. Öğretici metinlerde - - - -Bu parçanın sonuna aşaıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir? (1) Ormanlar kralı aslan kendisine gösterişli mi gösterişli bir saray yaptırmış. (2) ‟Acaba ormandaki hayvanlar sarayımı beğenecekler mi?” diye merak etmiş.(3) Aslan, leoparın suyu kirlettiğini düşünür, leopar ise aslanın çok su içtiğinden yakınırmış. (4) Bunu anlamak için bir parti düzenlemeye karar vermiş. (5) Meğer akıllı eşek tehlikeyi fark edince hemen köye dönmüş. (6) Aslanın parti vereceği haberi ormanda kısa sürede yayılmış.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri aynı masala aittir? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış bir davranıştır?