Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi sıvıların özelliklerinden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi sıvıların özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Sıkıştırılarak hacimleri çok küçültülebilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir? I.   Işık, sesten daha hızlıdır.II.     Işık dalgalar şeklinde yayılır.III.   Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yoktur.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1/8 ile 2/6 kesirleri arasına hangi kesri yazamayız? Aşağıdakilerden hangisi öncelikle devletin oluşmasında etkili olmuştur.   Karahanlıların, aşağıdaki hükümdarlarından hangisi, Balasagun merkezli olarak kurulan devletinin başkentini "Kaşgar"a nakletmiştir? 1921 Anayasası’nda devlet başkanının kim olduğuna yönelik ifadeler yer almazken, 1923 sonrasında yönetim biçimi ve devlet başkanı ifadeleri anayasaya eklenmiştir. Bu durumda:I. Saltanatın kaldırılmasıII. Cumhuriyetin ilanıIII. Kabine sistemine geçilmesigelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Steve : - - - -?Barbara :Yes, I was. It was really a wonderful tour. Olumlu bir iletişim için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? Mazeret izin ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Allah, gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları kendileri için belirlenmiş süre tamamlanıncaya kadar korur. Bu, evrende kurulmuş olan düzenin gözetilip korunması demektir.Bu durumu ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğurarak çoğalan bir hayvandır? Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bulunan milli park sayısı diğerlerine göre daha fazladır?