Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Maddenin halleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Maddenin halleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Katı maddeler bulundukları kabın şeklini alırlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hakem olmak isteyenler zorlu çalışma koşullarını göze almak zorundadır. Hakemler, mesleğe başlarken sözlü ve yazılı sınavlardan sonra dayanıklılık testi, göz muayenesi ve renk körlüğü testinden geçiriliyorlar. Yıl içindeki performanslarına ve yıl sonunda yapılan sınav sonuçlarına göre de bir üst klasmana terfi edebiliyorlar.Bu metinde “hakemler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? Akarsuyun bir noktasından, bir saniyede geçen su miktarına debi denir.Buna göre bir akarsuyun debisi üzerinde şağıdakilerden hangisi etkili değildir? Her gün kumbarasına 7 lira atan Yağmur, kum- barada biriken parasının 35 lirasıyla bir roman alıyor. Kalan 21 lirasıyla da defter alıyor.Yağmur bu parayı kaç günde biriktirmiştir? XVII. yüzyılda Avrupa’nın ekonomik hedefi uluslararası piyasada daha etkin olmaya yönelikken, aynı dönemde Osmanlı Devleti, iç piyasada halkın ihtiyaçlarını karşı-lamaya odaklanmıştır.Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez? Linda : Mom, what do you think about the pizza? I made it for you.Mother : - - - - .  50' den başlayıp geriye doğru beşer ritmik sayma yapan Ömer 30 sayısını kaçıncı saymasında söyler? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce, iyi anlatılmazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine dü-şen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez.Bu parçada dilin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun refah seviyesinin yüksek olduğunun göstergelerindendir? İki onluk iki birlikten oluşan sayı kaçtır? 2x + y = 10 ve x - 2y = 5 denklemlerini birlikte sağlayan (x, y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?