Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisinde bir maddenin üç farklı hali birlikte verilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisinde bir maddenin üç farklı hali birlikte verilmiştir? sorunun cevabı "su buharı, yağmur, buz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insan iradesi ve özgürlüğünün sınırlı olduğuna vurgu yapılmıştır? Aşağıdaki projelerden hangisinin yapım amacı ulaşımla ilgili  değildir? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şiir anlayışı bakımından diğerlerinden farklıdır? Biten piller için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 2 düzine kalemde kaç kalem vardır? “Ben okula saat yedi buçukta giderim.” Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir?  Çevresi 42 cm olan bir üçgenin iki kenar uzunluğu toplamı 32 cm ise üçüncü kenarın uzunluğu kaç cm’ dir? Aşağıdakilerden hangisi standart olamayan sıvı ölçüsü birimi değildir? Teacher : Do you think weather conditions affect our emotions?Henry : I think it affects our emotions. I always feel anxious on stormy days. I feel tired and I don’t want to do anything.Linda : I am not sure, but I feel energetic on sunny days. I want to stay outside all day.April : I think it doesn’t affect my emotions. I always find something to feel good.Yukarıdaki diyaloğa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Öğretmen ve arkadaşlarımızla etkileşimde bulunurken  ve iletişim kurarken hangi davranışları sergileriz?  1- Onları iyi dinlemeliyiz.  2- Onları üzmeliyiz.  3- Onları önemsemeliyiz.   Aşağıdakilerden hangisi ismin ” –e “durum ekini almamıştır?  Kendimize ve başkalarına karşı yerine getirmemiz gereken yükümlülüklere .......................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?