Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Maddelerin çeşitli işlemlerden sonra şekil almış haline cisim denir. Bilerzik, küpe, yüzük gibi ziynet eşyaları, altına şekil verilerek yapıldığı içinbirer cisimdir. Sadece katı maddeler cisim olabilme özelliğine sahip olmalarının nedeni nedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Maddelerin çeşitli işlemlerden sonra şekil almış haline cisim denir. Bilerzik, küpe, yüzük gibi ziynet eşyaları, altına şekil verilerek yapıldığı içinbirer cisimdir. Sadece katı maddeler cisim olabilme özelliğine sahip olmalarının nedeni nedir? sorunun cevabı "Belli bir şeklinin olması." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

49 214 364 verilen sayıda tekrar eden rakamların basamak değerleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir? 10 ve 16. yüzyıllar arasını kapsayan, din yoluyla Arapça ve Farsçadan yeni sözcüklerin dilimize girmeye başladığı döneme Türkçenin tarihii gelişim sürecinde verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İbrahim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evin içinde garip şeyler dönüyordu. Görünüşte her zamanki gibi idi sesler, çağırışlar, yemek zamanları hatta yüzler. Keşke bütün eşyalar yer değiştirmiş olsaydı da bu her şeyin her zamanki yerindeliğine bile karşı gelen hava olmasaydı. İnsan beklerdi o zaman masaların, bardakların, iskemlelerin yerlerinde yer etmesini. Hayır, her şey yerli yerinde idi. Küçük kardeşim sabahleyin aynı saatte uyanıyor. Çay aynı dakikada kaynıyor, küçüğün tabağına konacak ekmeğin kokusu yatakta burnuna geliyordu. Sobanın başında geçen küçük, kendi hâlinde sabahımız aynı idi.Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? Üniversitede ziraat mühendisliği eğitimi alan bir öğrencinin “Türkiye’de Zeytin Üretimi”konulu tez çalışmasının türü aşağıdakilerden hangisi olur? Zeliha bir çiçek bahçesi resmi yapıyor. Resim defterine 64 tane çiçek çizip boyadı. Zeliha' nın çizdiği çiçek resimlerinin sayısı hangi onluğa daha yakındır? Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çok tanrılı bir dine inanan Eski Yunanlılarda tanrılar insan şeklinde ve ölümsüz olarak düşünülmüştür. Tanrılarını eğlendirmek için olimpiyatlar düzenlenmiştir.Buna göre Yunanlılarda;I- Kültürel birlik,II- Ahiret inancı,III- Siyasi birlikdurumlarından hangilerinin bulunduğu söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur. Basının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 10 metrelik bir ip 20 eş parçaya ayrılacaktır. Buna göre, her bir parçanın uzunluğu kaç cm olur ? Günümüzde kullandığımız Hz. İsa’nın doğumunu başlangıç kabul eden, Güneş yılına göre hazırlanmış olan takvim hangisidir?