Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Belgin, mutfakta yemek hazırlarken gaz kokusu alıyor. Ocağa baktığında ocağı açık unuttuğu fark ediyor.
Yukarıdaki olayla ilgili aşağıdakiyorumlardan hangisi yapılamaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Belgin, mutfakta yemek hazırlarken gaz kokusu alıyor. Ocağa baktığında ocağı açık unuttuğu fark ediyor.Yukarıdaki olayla ilgili aşağıdakiyorumlardan hangisi yapılamaz? sorunun cevabı "Gazlar sıkıştırılamaz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Alak Suresi’nin ilk beş ayetinin içerdiği mesajlardan biri değildir? Learning styles are different ways of learningand it is not the same for everyone. Somepeople learn through pictures, diagrams orcharts. They prefer face to face communicationand sit at the front of the class. They takedetailed notes. They can learn best from visualmaterials and they are called visual learners.Some people learn best through listening.They prefer reading aloud and using a taperecorder. These people are called auditorylearners.Kinaesthetic learners learn through moving,doing or touching. They don’t like sittingstill. They prefer active jobs, sports or doingexperiments.“........................ like talking face to face.”cümlesini tamamlayan seçenek hangisidir?  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İnönü zaferlerinin önemi belirtilmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ana dili, insanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dildir. Çocuk çevresini, toplumunu ve bu toplumun koyduğu ve geliştirdiği kültürel birikimi ana diliyle algılayıp kavrar. Dil yetkinleştikçe bilgi ve kültür evreni de gelişir. Binyazar’a göre kültürel ortam, çevre, insanın yaratı kaynakları bu dille zenginleşir;bu dille biçimlenir. Kişiliği oluşturan etkenlerin başında ana dil gelir. Çünkü dil, toplumun değerler sistemini, dünya görüşünü yapısında barındırır.Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hakan’ın oturduğu mahallede akşam elektrikler kesilmişti. Hakan perdeyi açınca yıldızları gördü. Yoldan geçen arabaların lambaları yolu aydınlatıyordu. Hakan daha sonra odasındaki mumu yaktı.Hakan’ın o akşam gördüğü ışık kaynakları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Osmanlı Devleti’nde “Devşirme Sistemi” ile oluştu­rulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?  Karstik mağaraların tavanından sızan yeraltı sularının içindeki kirecin birikmesiyle sarkıt, dikit ve sütun şekilleri oluşur.Buna göre, sarkıt, dikit ve sütunlar aşağıdaki kayaçlardan hangisinin bulunduğu yörelerde daha yaygındır? 4-7-10-13-16-19 örüntüsü için hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? “Annesi, Ahmet Ozan’ı içeri çağırdı.” tümcesinde hangi sözcüğün karşıt anlamlısı vardır?