Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi gaz maddelere örnek olamaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi gaz maddelere örnek olamaz? sorunun cevabı "Süt" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi gonozom kromozomlarında ayrılmama sonucu meydana gelmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün kültürel sonuçlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi bir yıldızdır? Aşağıdakilerden hangisi bireyin siyasal haklarındandır? (I) Türk milleti tarih boyunca bilgiye ve öğretmene çok büyük önem vermiştir. (II) Devletin güçlü olduğu dönemlerde devlet başkanlarının yanında bir bilge, bir öğretmen yer almıştır. (III) Kutadgu Bilig’de bilgi, devlet yönetiminin temel unsurudur. (IV) Orhun Abideleri’nde devletin bilgili kişilerin elinde başarılı olduğu vurgulanmıştır. (V) Osman Gazi, Fatih, Yavuz gibi devlet adamlarının yanında mutlaka öğretmenleri yer almıştır.Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinin öge dizilişi “zarf tümleci- dolaylı tümleç- özne- yüklem” şeklindedir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biridir? paragrafın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi işaretleyin(I) Ömer Seyfettin is one of the greatest modern Turkish authors. (II) He tried to simplify the Turkish language from the Persian and Arabic words. (III) His father was an official in the army. (IV) He wrote novels, a lot of short stories, articles and poems. (V) Some of his most important works are Efruz Bey, Yalnız Efe, Kaşağı, Yüksek Ökçeler and Topuz. nineteen + twenty - five=? sayısı hangisidr? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Beş basamaklı bir doğal sayının tüm rakamları beştir. Rakamlarının sayı değerlerini 3 arttırırsak sayı kaç artar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzun süren bir muhabbette bulunmak, çok konuşmak” anlamı taşıyan bir deyim vardır? Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazında yer almaz?