Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
1.Belirli bir şekle sahiptir.
2.Akışkandır.
3.Sıkıştırılabilir.
4.Tuz ve şeker örnek verilebilir.
Yukarıdakilerden hangisi katılarla ilgili doğru bilgidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
1.Belirli bir şekle sahiptir.2.Akışkandır.3.Sıkıştırılabilir.4.Tuz ve şeker örnek verilebilir.Yukarıdakilerden hangisi katılarla ilgili doğru bilgidir? sorunun cevabı "1-4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Biri, diğerinin 5 katının 7 eksiği olan iki sayının toplamı 29 ise bu iki sayının farkı kaçtır? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanun’a göre Kesin hesap kanunu hangi kurumca hazırlanır? Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan en önemli kararlardan bir manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedilmesidir. Bu karadan çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?   Yüz on üç milyon altı yüz sekiz bin altı yüz yirmi beş şeklinde okunuşu verilen sayının hangi basamağında sıfır rakamı bulunur? Bir işletmenin yetersiz stok bulundurmasının ya da gereğinden fazla stok bulundurmasının işletmeye en olumsuz yansıması aşağıdakilerden hangisidir? Kemal 950 gram çekirdek, 450 gram leblebi, bir miktar da ceviz aldı. Aldıklarının hepsi 2 kilogram olduğuna göre ne kadar ceviz aldı? Duyu organımızdan hangisi koklamamızı sağlar? Hz Muhammed hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır,insanlar arasında ayrım yapmazdı. Bu onun hangi özelliğiyle yakından ilgilidir? Doğru inanca sahip, manevi duy- guları yüksek toplumlarda aşa- ğıdakilerden hangisinin olması beklenmez? Bu nazım türünde insanlar çevrelerinde gördükleri varlıkları benzerlik, ilgi, tat vb. özelliklerden yararlanarak yaratırlar. İki varlık arasında ilgi, üstü örtülü sözcüklerle tasvir edilir ve dinleyenden cevabı bulması istenir. Bilgide, zekâda, muhakemede dikkatli ve hızlı olmayı ölçer.Bu parçada sözü edilen nazım türü, aşağıdakilerden hangisidir? Dinimizce yiyilip içilmesi, yapılması yasaklanmış olan şeylere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir?