Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir varlığın madde olarak adlandırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir varlığın madde olarak adlandırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir? sorunun cevabı "kütle" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

• Çocuklar büyükleri taklit ederek öğrenirler.•  İnsan davranışlarının şekillenmesinde çevreyi gözleme etkili olur.•  Annemiz gibi yemek pişirir, öğretmenimiz gibi ders anlatırız.Verilen bilgiler aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisi ile ilgilidir? Bizim ülkemizin adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerin hangisi 7x + 5 cebirsel ifadesine karşılık gelir?  Aşağıdakilerden hangisi kaynak kitap değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır?  Vücudumuzda bulunan kaslar hangi yapıdadır? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından olan “Hadesten Taharet” sınıfına dahil değildir? Aşağıdakilerin hangisi konuşma adabına uygun değildir? İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde Güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır.Yukarıda verilen bilgiye göre bu şehirlerin il merkezlerinin hangi özellikleri bakımından benzer olması beklenir? Halkçılık ilkesine göre, millî egemenliğin dayanağı halktır. Halk, ülke yönetimine katılabilir. Kanun önünde tüm vatandaşlar aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.Buna göre;I- toplumda ayrıcalık ifade eden unvanların kaldırılmasıII- kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınmasıIII- medreselerin kapatılmasıIV- saltanatın kaldırılmasıinkılaplarından hangilerinin halkçılık ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir? Osmanlı Devleti’ndeki Divan üyesi olan Defterdar’ı günümüzde hangi bakanlığa benzetebiliriz? Çanakkale savaşı sırasında deniz gücüyle boğazı geçemeyen İtilaf Devletleri, Gelibolu Yarımadasına asker çıkararak karada bir harekat başlattılar. Burada 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal “Askerler ben size bulunduğunuz mevzileri bırakmamanızı, gerekirse ölmenizi emrediyorum” diyerek savaşın savunma planını belirtmiş ve İtilaf güçleri Türk ordusu karşısında tutunamayıp Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu Muharebeleri’ni tümüyle yenilerek geri çekilmek zorunda kalmışlar.Paragrafta belirtilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?