Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kütlenin tanımı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kütlenin tanımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? sorunun cevabı "Cismin değişmeyen madde miktarı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir ağaçta 25 tane kuş vardır. Bu ağaca 13 tane daha kuş konarsa ağaçta toplam kaç kuş olur? “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevdirecek bir şey söyleyeyim mi?   Peygamberimiz(sav)’in bu hadisinde hangisinden bahsetmiştir? Toprağın kayarak sürüklenmesi olayına ne denir ? Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin özelliklerinden değildir? Evde uyulması gereken kuralları kim ya da kimler belirlemelidir? Hıdrellez ne zaman kutlanır? I.Tavşan kaplumbağadan hızlıdır.II. Kaplan bisikletten hızlıdır.III.  Araba uçaktan hızlıdır.Varlıklar arasında hız karşılaştırması yapan öğrencilerden hangisi yanlış yorum yapmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı değildir? Giritliler deniz ticaretine önem vermiş, Yunanistan, Mısır ve Anadolu uygarlıkları ile kültür alışverişinde bulunmuş ve ticari ilişkiler geliştirmişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir? Hangisi Kur’an-ı Kerim’e karşı görevlerimizdendir?I- Onu okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına  uymalıyız.II-Kur’an-ı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.III-Kuran-ı Kerim’i öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz. Bir bilim dalı olan iklim bilimi aşağıdakilerden hangisini inceler?