Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan ölçme birimi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan ölçme birimi yanlıştır? sorunun cevabı "Aldığım 1 litre un ile ekmek yaptık." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Her sıçrayışta 3 metre ileri giden kanguru, 30 metrelik mesafeyi geçmek için kaç kere sıçramalıdır? Bir metro istasyonunda bir saatte ortalama 42 yolcu geçmektedir. Bir bilet 2 TL olduğuna göre, metro istasyonunda bir günde kaç TL para birikir? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin sesteş (eş sesli) sözcüktür? “O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.”Verilen ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 1)Mutlak monarşi2)Meclis hükümeti sistemi3)Cumhuriyet4)OligarşiYukarıdakilerden hangisi veya hangileri, yasama ve yürütmenin aynı organın elinde olduğu sistemlere örnektir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Adımı 55 cm olan bir kişi gideceği yere 30 adımda varıyor. Bu kişinin gittiği mesafe kaç metre’dir? Mezopotamya’nın tarihi geçmişinin MÖ. 6000’li. yıllara dayandığı arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır.Bölgedeki uygarlıklar hakkında ayrıntılı bilgilere hangi olaydan sonra ulaşılmıştır?  Hangi sözcük çifti anlam bakımından farklıdır?  896 645  doğal sayısının onbinler basamağı ile yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?     Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur? Hangisi okulda öğretmenin, öğrencilerine karşı adil davranışlarından biridir?