Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Hacim birimi gr, kütle birimi litre'dir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kumbaramdan 50 lira çıktı. Kilosu 7 lira olan muzdan 2 kilo, kilosu 4 lira olan domatesten 4 kilo aldım. Buna göre kaç lira param artmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi “Allah niçin vahiy göndermiştir?” sorusuna cevap olarak verilemez? İslam dininin temel kaynağı hangisidir? Aşağıdaki  çarpma  işlemlerinden  hangisi doğrudur? Konuşma ve yazmada olayı, düşünce ve duyguları olabildiğince az sözcükle anlatmaya ne ad verilir?  Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl kutsal bir gün, bu aylarınız nasıl kutsal bir ay, bu Mekke nasıl kutsal bir şehir ise hayatınız, mülkleriniz ve ırzlarınız da öyle kutsaldır.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin kutsallığına değinilmemiştir? “Karıştırmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangi- sinde “ayırt edememek, tam olarak seçeme- mek” anlamında kullanılmıştır? “Bazen insan içine çıkmak istemem.” cümlesinde altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’nın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “elma” sözcüğü nitelenmiştir? İslam dini, insan haklarına saygı göstermeyi, kul hakkını gözetmeyi emreder. Kul hakkını ihlal etmek, Allah’ın bağışlamadığı davranışlardandır. Hak ihlali yapan kimsenin öncelikle hak sahibini razı etmesi, daha sonra da Allah’tan af dilemesi gerekir.Bu metinle aşağıdakilerden hangisi anlamca aynı doğrultudadır? Aşağıdakilerden hangisi mucizenin özelliklerinden biri değildir?