Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangisi kalıcı şekil değişikliğine neden olur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangisi kalıcı şekil değişikliğine neden olur? sorunun cevabı "Teneke kutuyu sıkma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir öğrenci hazırladığı siyah ve beyaz renkli karton kutulara özdeş buz kalıplarından birer tane yerleştiriyor. Kutuları eşit şekilde güneş ışığı alabilecekleri bir yere bırakıyor. Öğrenci deneyin sonunda beyaz renkli kutudaki buzun siyah renkli kutudaki buzdan daha uzun sürede eridiğini gözlemliyor.Yalnız bu gözlemlerden yola çıkarak öğrencinin yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Kullanılmış piller doğaya atıldığında …………… kirletir.Yukarıdaki ……ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? “Bütün insanlar ölümlüdür. Ali de bir insandır. O hâlde Ali de ölümlüdür.”Bu önerme aşağıdaki metotlardan hangisine örnek oluşturur? “kitap – kağıt – kalem – kalemtıraş ” kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan ikinci kelime hangisi olur? '' Nose'' kelimesinin türkçe karşılığı hangisidir? İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre bu hüküm Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisini açıklamaktadır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi memurların sınıflarından değildir?  Hangisi ile zamanı ölçemeyiz?  • Nesnel bir bilgidir.•  Akla ve bilimsel düşünceye dayanır.•  Amacı, ürettiği aletlerle doğayı in- san lehine çevirmektir.Bu özellikler aşağıdaki bilgi türle- rinden hangisine aittir? Fetretu’l-Vahiy ne demektir? Hangi sayının 38 fazlası 79’dur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta doğru kullanılmıştır?