Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Yere düşen elma--------İtme kuvveti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Karadeniz Ticaret Yolu´nu açmak ve güvenliğini sağlamak için Sinop´u, Trabzon İmparatorluğu´ndan alan Türkiye Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Yarısı 3 karpuz eden karpuzların tamamı kaç karpuz eder? Aşağıda yer alan köklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?  ”  Bir  işi  benimseyerek  ele almak “ anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?              I. Bireyin verimliliğini artırır.II. Bireyin özgüvenini geliştirir.III. Bireylerde kişisel çıkar duygusu oluşturur.Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangileri bir gruba üye olmanın bireye yaptığı katkılardandır? Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe ne denir? Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarınızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu (iyi) katkı sağlar? Bir apartmanda  1.ay 2795 kilogram kömür, 2. ay 1903 kilogram kömür, 3 ay ise, 2. aydan 100 kilogram daha fazla kömür yakılmıştır. 3 ayda toplam ne kadar kömür kullanılmıştır ? Deniz ve okyanus sularının iç­ me ve sulama suyu olarak kul-lanılamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş olma özelliği taşır? • 1 Ocak 1926’dan itibaren miladi takvim kullanılmaya başlandı.•  20 Mayıs 1928’de uluslararası rakamlar kabul edildi.•  26 Mart 1931’de ağırlık ölçü birimi olarak kilogram, uzunluk ölçü birimi olarak metre kabul edildi.Ülkemizde yapılan bu yeniliklerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?