Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? sorunun cevabı "Cismin sıcaklığının artması." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

The car - - - - my friend bought a week ago was very expensive. Paint Programını açmak için hangi yolu  izlemeliyiz? Hangi cümlede “ki” doğru olarak yazılmıştır? Türkiye, Lozan’da imzalanan Boğazlar Sözleşmesi’nin değişmesini sağlamak için Milletler Cemiyetine başvurmuştur.Takip edilen bu yol, Atatürk’ün dış politikada belirlediği;I- BağımsızlıkII- BarışçılıkIII- Hukuka bağlılıkIV- Millî güce dayanmailkelerinden hangilerinin uygulandığını gösterir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Hangisi Bilişim Teknolojilerinin faydalarından değildir?  Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? ”Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz,ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun.”Yukarıdaki ayette hangi konuya dikkat çekilmiştir? Ya olduğun gibi görün yada göründüğün gibi ol. (Mevlana) Mevlana’nın bu sözü aşağıdaki hadislerden hangisi ile aynı ahlaki özelliğe vurgu yapmaktadır?  Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? “Eve gelirken yolda onu da gördüm.” Cümlesinde kişi adı yerine kullanılan sözcük hangisidir?