Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu yoktur? sorunun cevabı "kitaplardan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi kesinlik ifade eder?   Güvercin ve soğanın kromozom sayıları aynı iken eğrelti otununki bunlardan farklıdır.Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandırToprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. (M. Cemal KUNTAY)Bu mısralardaki ana fikir nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi “Temel İslam İlimleri” arasında yer almaz? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılır ? “Eğer sadakaları (zekat ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeplesizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.”(Bakara suresi, 271. ayet)Bu ayette zekatla ilgili aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkarılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlama nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı kullanılmıştır? Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum;Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum…Bu dizelerdeki hâkim duygu aşağıdakilerin hangisidir? Senin bu hâlin ne olacak( ) Çalışmazsan nasıl yaşayacaksın( ) Bence bu şekilde hayatta çok zorlanırsın( )Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden  hangileri getirilmelidir? Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak için toplandığından bölgesel, aldığı kararlar bütün yurdu ilgilendirdiğinden de ulusal bir kongredir.Yukarıda hangi kongreden söz edilmektedir?