Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi, büyük ünlü uyumuna uymaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi, büyük ünlü uyumuna uymaz? sorunun cevabı "bahçesinde" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi, I.  İnönü Muharebesi’nin sonuçlarından biridir? Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna gitti. Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?   Cemil : ____________ is it?·        Ahmet :It's 9 o'clock.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Ses kirliliğinin insan ve çevreye çeşitli olumsuz etkileri vardır.Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin sonucu görülmez? Peygamberimiz “Müminin mümine bağlılığı, taşları birbirine kenetleyen duvar gibidir.” buyurmuş, sonra iki elinin parmaklarını birbirine geçirmiştir. Peygamberimizin yapmış olduğu bu benzetme müminlerin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Ülkemizde ticaretin, sanayinin, ulaşımın ve hizmet sektörünün en fazla geliştiği illerden biri de İstanbul’dur.Buna göre İstanbul’da aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az olması beklenir? Zekatın yaygın olarak uygulandığı İslam toplumlarında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin görülmesi beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi değerli minareller içeren bir maden değildir? “Astronomi, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla ün kazanmıştır. “Kanun” adlı eserinde yerin ekseni çevresinde döndüğünü ileri sürmüştür. Fizikte de özgül ağırlık değerlerini bulmuştur.”Yukarıda sözü edilen (973 - 1051) yıllarında yaşamış bilim adamı hangisidir?  Hangi hayvan karada yaşar?  Aşağıdaki fiillerden hangisi olumsuzluk eki almıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisi suya atılınca kolaylıkla çözünür ?