Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangi sözcükte ince ünlülerin tamamı yer almaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangi sözcükte ince ünlülerin tamamı yer almaktadır? sorunun cevabı "gözlükleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

• Hititler döneminde Anadolu’da var olan yollar, Roma döneminde geliştirildi ve yeni yollar yapıldı.• Selçuklular döneminde Anadolu’da kervansaraylar yaptırıldı.• Osmanlılar aynı amaçla hanlar inşa ettirdi.Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi çift halkalı olan pürin grubu organik bazlardandır?  Aşağıda yapılan tanımlardan hangisi yanlıştır?  Çevresi 96 birim olan karenin bir kenarı kaç birimdir? Hal değişimi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hiçbir şeyden çekmedi dünyadaNasırdan çektiği kadar;Hatta çirkin yaratıldığından bileO kadar müteessir değildiKundurası vurmadığı zamanlardaAnmazdı ama Allah’ın adını,Günahkâr da sayılmazdı.Yazık oldu Süleyman Efendi’ye.                      Orhan Veli KanıkYukarıda bir bölümü verilen Kitabe-i Seng-i Mezar adlı şiirin yayınlandığında büyük bir yankı uyandırmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 28 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki her bir öğrenci resim ve müzik derslerinden en az bir tanesini seçmiştir. Resim dersini seçen öğrencilerin sayısı, her iki dersi seçen öğrencilerin sayısının 3 katı ve müzik dersini seçen öğrencilerin sayısının 2 katıdır.Buna göre bu öğrencilerden kaç tanesi yalnız müzik dersini seçmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber tarafından “Allah katında en sevimsiz helal” diye tanımlanmıştır? “Yavaş yavaş bu hırs geçer.” cümlesindeki “geç- mek” kelimesinin kazandığı anlam aşağıdaki- lerden hangisidir? İlk değerlendirilmesi yapılan kazaze- denin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaç ve görevlerinden değildir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' a göre merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci hangisidir?