Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlede hangi sözcük büyük ünlü uyumu kuralına uyar?
"Serap' ın annesi bahçedeki laleleri suladı."

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlede hangi sözcük büyük ünlü uyumu kuralına uyar?"Serap' ın annesi bahçedeki laleleri suladı." sorunun cevabı "suladı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden  hangisi  bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır? Bilinçli tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama kullanılan deyime uygun değildir?   1. Arızasız bir arkadaşlığımız varken birden neler yaşadık.2. Çok özlediği kızını kucaklayıp öpücüklere boğdu.3. Bu olayı çözümlemek için derin araştırmalar yapmak gerekiyor.4. Yağmur sonrası, köyün üzerine boz bir duman bulutu çöktü.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır? Aşağıdakilerden hangisi sigarada bulunan ve bağımlılığa sebep olan zararlı maddedir?  Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlarınıdoğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir.Çünkü bedenimiz, sözlerimizden çok daha dürüsttür;gerçekte hissettiklerimizi net bir şekilde aktarmaktançekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibidir. Nasıl ki çocuklar,insanlara doğru haber verir ve doğal davranırsabeden dili de insanın gerçek duygu ve düşünceleriniortaya koyar.Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerdenhangisidir? “Allah’ın adıyla” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? İkiz kenarlardan birinin uzunluğu 42, ikiz olmayan diğer kenarın uzunluğu 37 cm olan bir ikizkenar üçgenin çevresi 235 cm’den kaç cm azdır? Basit bir elektirk devresinde ampulün takıldığı devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne yön veren temel değerlerden değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklılık söz konusudur?