Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangi cümlede büyük ünlü uyumu kuralına aykırı bir sözcük yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangi cümlede büyük ünlü uyumu kuralına aykırı bir sözcük yoktur? sorunun cevabı "Her akşam çantamı düzenlerim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

”Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserlerin başında Yüce Allah’ın varlığı ve birliğinin konu edildiği ……………….. gelir.”Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Akşam saat 23.30 da uyuyup sabah saat 07.00 da uyanan biri kaç saat uyumuş olur? Aşağıdaki Millî Mücadele ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğal afetlerin yanı sıra, insanların bazı yanlış uygulamaları da can ve mal kaybını artırmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi yanlış uygulamalardan biri değildir? ‘‘Yüzük oyunu’’nda uzun bir ipe yüzük geçirilir, ipin iki ucu birbirine bağlanır. Oyuncular çember oluşturur ve ipi iki elleriyle birden tutar. Ebe, çemberin ortasında durur ve  gözlerini kapatır. Bu sırada oyunculardan biri yüzüğü elinin içinde saklar. Ebe gözlerini açar. Oyuncular, ebeye göstermeden yüzüğü elden ele geçirirler. Bu sırada ‘‘Yüzük yüzük neredesin? Acaba hangi eldesin? Eğer bulamazsan ebesin, ebesin.’’ diye tekerleme söylerler. Ebe, yüzüğün kimde olduğunu bulmaya çalışır. Bulursa yüzüğü saklayan oyuncu, ebe olur. Bulamazsa oyun, ebe değişmeden devam eder.Bu parçada ‘‘yüzük oyunu’’yla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? “Koyu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ aşırı” anlamında kullanılmıştır? 1) Bir romanın önemli ögelerinden biri de betimlemedir. 2) Gerek kişileri gerekse olayları ve çevreyi betimleme yoluyla tanır, anlar ve tanıtırız. 3) Romancılık, bilinmeyenleri bulmaktır. 4) Betimleme; dokunulan, gözle görülen veya kulakla duyulan şeylerin anlatılmasıdır.Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın konu bütünlüğünü bozmaktadır?  Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Aşağıdaki taşıtlardan hangisi kara taşıtı değildir?  I-  Dükkân açma hakkına “gedik” denir.II-  Tek cins ticaret maddesinin toptan satışı ya da dağıtımının yapıldığı yerlere “kapanhanı” denir.III-  Çarşı ve pazarda satılan muhtelif malların kontrolünü sağlayan kişiye “muhtesip” denir.IV-  Gelirleri doğrudan devlet hazinesine ayrılmış topraklara “malikane” denir.V- Ana yolların ve geçitlerin güvenliğini sağlayan kişilere “derbentçi” denir.Performans ödevi hazırlayan öğrenciler yukarıdaki tanımlardan hangisinde yanlışlık yapmışlardır? Aşağıdakilerden hangisi tüm bakteriler tarafından gerçekleştirilir?