Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerin hangisinde büyük sesli uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerin hangisinde büyük sesli uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır? sorunun cevabı "Kafesler kapanmış, sokaklar çamur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? 146….193….205 sıralamasında sayılar arasına hangi işaret gelmelidir? Bu şehre, hatta bu semte gelmeyeli yıllar olmuştu.Oysaki ben çocukluğumun geçtiği ve gençlik hatıralarımla dolu olan bu eve çok içten duygularla bağlıydım.  Altı çizili sözcük bu cümlede sözcüğün hangi anlamında kullanılmıştır?                    Aşağıdaki tarih ve olay eşleştirmesinden  hangisi  hatalıdır? "Kitap" kelimesini çoğul yapmak için aşağıdaki eklerden hangisini getirmeliyiz? Önce dört rekâtlık ilk sünnet kılınır. Ardından müezzin cami içinde ezan okur. İç ezandan sonra imam minbere çıkar ve hutbe okur. Hutbeden sonra müezzin kamet getirir ve cemaatle iki rekâtlık farzı kılınır. Farzdan sonra kendi başına dört rekât sünnet daha kılınır.Bu metinde anlatılan namaz aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili keli- me gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? Bir uçakta 128 bayan, 164 erkek ve 80 çocuk yolcu vardır.Bu uçakta toplam kaç yolcu vardır? “Tarih’i tekerrür diye tarif ediyorlar;Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”Mehmet Akif Ersoy’un bu sözü tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamaktadır? “…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahrette de iyilik ver. Ve bizi cehennem ateşinin azabından koru…” (Bakara suresi, 201)Yukarıda meali verilen dua hangi duadır? Epistemoloji bilginin neliği, doğruluğu, kaynağı ve değeri üzerine sorular soran felsefi bir alandır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi epistemolojinin sorularından biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir?