Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir sözcük vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir sözcük vardır? sorunun cevabı "Kardeşim arkadaşlarını çok sever." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Sevgi : Do you need help with the housework?Mehmet : .................. I’ve already finished it. Aşağıdaki kurumlardan hangisi dini-iktisadi bir yapıya sahiptir? 65 sayısındaki rakamların basamak değerleri farkı kaçtır? Metresi 5 TL den 350 cm kumaş alan Gökhan satıcıya kaç TL öder? Taşıt yolunda öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlayan işaretle belirlenmiş alanlara ne ad verilir? Yerçekimi kuvveti yer kürede hangi cisimlere etki eder? "Onu bulunca, bizi unuttun." cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi nedir? Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinde toplam, diğerlerinden daha büyüktür? Amasya Genelgesi’nin;• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.• Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.maddelerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?I. Kurtuluş Savaşı’nın sebebi ortaya konmuşturII. Milli mücadelenin amaç ve yöntemi belirlenmiştirIII. Millet iradesine dayalı devlet düşüncesi vardırIV. Padişaha doğrudan tepki vardır I. Teknoloji, insanlar arasındaki samimiyeti azalttı.II. Buradan gökyüzüne bakmak, insana huzur verir.III. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.IV. Şehirlerde bayramların tadı pek çıkmıyor.V. Çiçekler, bulunduğu ortama sıcaklık verir.Numaralanmış cümlelerin hangisi nesnel bir nitelik taşımaktadır? “Ancak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “ en erken” anlamında kullanılmıştır? Sam didn’t go to work today - - - - he was ill.