S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir sözcük vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir sözcük vardır? sorunun cevabı "Kardeşim arkadaşlarını çok sever." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır? Her şeyin Allaha (c.c.) muhtaç olması ve Allahın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına .............................denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bilgileri yenileyen, pekiştiren, bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar ve anket araştırmalarını sunan, önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara ne ad verilir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Alanında başarılı, dersleri öğrencileri tarafından büyük bir ilgi ve katılım ile takip edilen bir lise öğretmeni, bir arkadaşı tarafından ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin dersine davet edilmiştir. Öğretmen, lise öğrencileri ile keyifle işlediği bir konuyu davet edildiği sınıftaki öğrencilerle paylaşmıştır. Ancak öğrenciler derste tepkisiz kalmış, derse yeterli katılım gösterememiş ve bir süre sonra dikkatleri dağıldığı için farklı şeylerle ilgilenmişlerdir.Öğretmenin yaşadığı bu deneyimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa uygarlığını üstün tutan ve onun benimsenmesini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Kuran – ı Kerimin ilk suresi ve son suresi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? If you want a good life then, you should have a good - - - -. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, varlığın sayısını belirten sözcük vardır? Hangi cümlede yanlış yazılmış bir sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir? Annesi Egemen'e daima doğal besinler yemesi gerektiğini söylüyor.Buna göre Egemen aşağıdakilerden hangisini yememelidir? Bir çiftlikte 28 tane tavuk, 40 tane koyun vardır. Buna göre çiftlikteki hayvanların ayaklarının toplam sayısı kaçtır? Her gün 36 sayfa kitap okuyan Melike bir hafta 5 günde okuduğu kitabı bitiriyor. Buna göre Melike' nin okuduğu kitap kaç sayfadır? Türkiye Cumhuriyetinde devlet protokolü düzenleme ve gerektiğinde değiştirme yetkisi ve sorumluluğu hangi bakanlığın uhdesine verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel kısımlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi zarf tümleci olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi katılım bakımından bölgesel olmasına rağmen alınan kararlar bakımından ulusaldır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir