Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı bir kelime vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı bir kelime vardır? sorunun cevabı "Bahçemizdeki güller açtı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İnsanlar tarafından gerçekleştirilen bazı faaliyetler şunlardır:•   Fabrika bacalarına filtre takılması•   Ağaçlandırma çalışmalarının artırılması•   Güneş ve rüzgâr gibi temiz enerji kaynakları kullanılması•   Otomobillerde kaliteli akaryakıt kullanılmasıBu faaliyetler öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini önlemek için gereklidir? Metro treni her vagonda en fazla 90 yolcu taşımaktadır. Trende 6 vagon takılı olduğuna göre bir seferinde en fazla kaç yolcu taşır? Sözcüğün “ temel anlamı” ilk kullanım anlamı, sözlük birinci sırada yer alan anlamıdır.         Buna göre, aşağıdaki koyu yazılı  sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır?        Ümit-Uzun boyluyumKoray-Siyah saçlıyımVeli-ÇalışkanımHangi çocuk fiziksel özelliğinden bahsetmemiştir? Delikanlılar oyunlarına dalmışlardı. Bir ihtiyarın başına toplanmış çocuklar bir şey dinliyorlardı. Akşam olmak üzereydi. Birden çocuğun biri ağlamaya başladı. Susmak bilmiyordu.Bu metindeki altı çizili ifade hikâyenin aşağıdaki unsurlarından hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması olayı vardır?   Aşağıda verilen uzunluklardan hangisi bir üçgenin kenar uzunlukları olamaz? Aşağıdakilerden hangisi çeşitli tarikatlarda “ilahi” türüne verilen adlardan değildir? Bir bilgisayardan, Flash bellek veya internetten yayılıp bilgisayarlara zarar veren programlara ne denir? Aşağıda verilen doğal sayıların hangisinde 6’in basamak değeri "altmış milyon" dur?  “Yedi onluk sekiz birlik” Yanda belirtilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Kevin : - - - - I have the bill, please?Waiter : Of course, sir.