Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? sorunun cevabı "Köpeğimiz çomar çok uysaldır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi âlimlerin kelam ilmi için sıraladıkları gayelerden biri değildir? It’s my friend’s birthday tomorrow. I - - - - get her a present. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi vardır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? Mustafa Kemal Atatürk iletişime ve basına büyük önem vermiş, Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmak için çeşitli çalışmalar yapmıştır.Buna göre;I. Hâkimiyet-i Milliye gazetesi II. İstanbul Radyosu III. Türkiye Radyo ve Televizyonuhangileri Atatürk döneminde kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyet değildir? Atmosferdeki gazların güneş ışınlarının bir kısmını tutarak yeryüzünün ısınmasına neden olmasına ne ad verilir? Bütün insanlar değerlidir. Şermin insandır.O hâlde Şermin değerlidir.Verilen örnekte büyük terim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? İnternetten indirilen dosyalarda - - - - tehlikesi olabilir.Cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamam- lanması uygun olur. 50+40=906+1=790+7=97Zihinden toplama işlemi yaparken verilen işlemleri kullanan bir kişi aşağıdaki işlemlerden hangisini zihinden yapmış olabilir? İnsanların duygu ve düşüncelerini hangisinden anlayabiliriz?