Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? sorunun cevabı "Ergin bey, az önce sizi sordu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi evlilikle ilgili yapılan bir uygulama, ya da kutlama değildir? Güneş, Dünya ve Ay sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi gibi dizilirse bir tutulma meydana gelmez?  Bir çiftçi tarlasından hasat ettiği 3845 kg pirincien çok 55 kilogram pirinç alabilen çuvallara dolduracaktır.Bunun için bu çiftçinin en az kaç çuvala ihtiyacıvardır? Kim bir mümin kardeşinin sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır?  Pürüzsüz bir yüzeye 45°’lik açıyla çarpan bir ışın kaç derece ile yansır? • Allah ile iletişim kurmaktır.• Sevinç ve üzüntüleri Allah ile paylaşmaktır.• İstekleri Allah’a iletmektir.                                             Verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok ilgilidir? Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyat ( ) insanın yalnızca konuşma ve yazmasını düzeltmez ( ) kendisini ( ) dünyayı ve duygularını tanımasını da sağlar ( )Bu cümlede parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Ay’ın evreleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Taşıtların egzozlarından çıkan zehirli gazlarII. Arıtılmadan nehre dökülen fabrika atıklarıIII. Doğal bitki örtüsünü korumakYukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur?