Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki oyunların hangisinde oyuncular karşılıklı olarak dizilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki oyunların hangisinde oyuncular karşılıklı olarak dizilir? sorunun cevabı "mendil kapmaca" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biridir? Aşağıda verilenlerden hangisi Güneş ve Dünya’nın ortak özelliklerindendir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazıl- mıştır? "Boş" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Bu kadar boş insanı nasıl toplamışlar?" cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? “Dolu” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Okula gidip dönmek için 240 metre uzunluğundaki yolu yürüyen Akın üç günde kaç metre yol yürümüş olur? I- LPGII- BenzinIII- Motorinİçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardanhangileri kullanılır? Soğuk çay ve pilavı kabul edebiliriz ama asık suratlılığı asla. (Çin atasözü)Bu atasözü iletişimdeki hangi unsuru vurgulanmaktadır? Bir manav günde 237 kg portakal, 128 kg elma ve 59 kg çilek satmıştır. Buna göre Manav günde kaç kg meyve satmıştır? "Güneş'in doğduğu yön doğu, battığı yön............" cümlesini doğru tamamlayan sözcük hangi seçenekte verilmiştir? I like Bodrum very much. I .................... to buy a summer house there.A) preferB) wantC) haveD) need İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda birçok devlet bulunmaktaydı. Bazı şehirler devlet şeklinde örgütlenmiş, kırsalda bazı kabileler de bağımsız hareket etmişlerdir.Buna göre İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili verilenlerden hangisi söylenebilir?