Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıyan oyunlar, geleneksel çocuk oyunu olarak ifade edilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıyan oyunlar, geleneksel çocuk oyunu olarak ifade edilir? sorunun cevabı "Toplumun kültürel değerlerinden etkilenmiş olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumunu bozan bir ek almamıştır? Tohumun çimlenmesi için hangisine ihtiyaç  yoktur?  İlgi ,ihtiyaç ve yeteneklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? “ 36 – 39 - …. – 45 - 48 – 51” örüntüsünde boşluğa gelmesi gereken sayı  hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Hedeflerimize ulaşabilmek için - - - - ,İslam’ın tevekkül anlayışı düşünüldüğünde bu cümleyi tamamlayan doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde‘‘çekmek’’sözcüğünün kullanımıyla ayraç içinde verilen anlamı birbirine uymamaktadır? Sartre’a göre; “İnsanda varoluş özden önce gelir. İnsan özgür olmaya mahkumdur. Nasıl yaşayacağına özgür iradesiyle karar verir.”Buna göre insanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinden değildir? Hangi vitamin kemik ve diş sağlığı için önemlidir? Saatte 75 L su akıtan bir çeşme boş bir havuzun çeyreğini 4 saatte doldurduğuna göre havuzun tamamı kaç litredir? Hz. Muhammed (sav.), Bedir Harbi’nde esir düşen düşman askerlerinden okuma yazması olanların, Medineli on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığındaserbest bırakılmalarını istemiştir.Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in bu tutumu ile ilişkilendirilebilir? 43 ,52 , 33 , 1100  üslü sayıların değerinin büyükten küçeğe doğru sıralanışı aşağıdakileden hangisidir?>