Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Akşam olunca yemek için toplandılar. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Akşam olunca yemek için toplandılar. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Aş" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Sınıf içi öğrencilerin derse karşı tutumu, dikkati ve buna bağlı öğrenme durumları, öğretmenin oluşturacağı olumlu sınıf atmosferine de bağlıdır. Öğretmenin oluşturması gereken ideal sınıf atmosferi nasıl olmalıdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? “Allah’tan başka ilah yoktur. O, daima diridir (hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir (kayyum). O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan katında şefaat edebilecek olan kimdir?O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar ise O’nun bildirdiklerinin dışında ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti (kürsüsü), gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek, O’na zor gelmez. O yücedir, büyüktür.”(Bakara suresi, 255. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki davranışlardan hangisinde doğal kaynak bilinçsizce tüketilmiştir? • Müslüman Araplarla ticari ve kültürel alışverişe başlayan Türkler, tanıdıkları bu yeni dinin toplumsal bünyelerine uyduğuna inanmışlar, bu tarihten itibaren kabileler hâlinde İslamiyet’i benimsemeyebaşlamışlardır. • 932 yılında İslamiyet’i kabul eden Karahanlılar, tarihteki ilk Müslüman Türk devletidir. Devletin başında Müslüman olduktan sonra Abdülkerim ismini de alan Satuk Buğra Han vardır.Bu tarihîgelişmelerle birlikte edebiyatımızda aşağıdaki değişimlerden hangisi görülmez? Mustafa Kemal’in “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözünü hangi savaş için söylemiştir? Kur’an, öncelikle indirildiği toplumu muhatap almış, bununla birlikte tüm insanları ilgilendiren genel mesajlara da yer  vermiştir.Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisi, indirildiği topluma özel bir mesaj içermektedir? Bahçesinde 718 elma ağacı olan bir çiftçi 157 tane de kayısı ağacı dikiyor. Çiftçinin bahçesindeki toplam ağaç sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir? Selçuk ve dört arkadaşı 325 tane misketi eşit olarak paylaşırsa her birine kaç misket düşer? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımdan birisi değildir?