Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Öğretmenimiz bizlere 10 Kasım Atatürkü Anma Programı hakkında duyuruda bulundu.
Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Öğretmenimiz bizlere 10 Kasım Atatürkü Anma Programı hakkında duyuruda bulundu.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İlan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim, cins isimden fazladır? - Merkeze bağlı yönetim birimlerinden biri il, diğeri ise ilçedir. İl ve ilçenin başına devlet tarafından görevliler atanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde ilçe ve il yöneticileri doğru olarak verilmiştir?  Uzayda bir astronotun çevredeki sesleri duymamasının nedeni aşağıdakileden hangisi olabilir?  Osmanlı Devleti’nde mekteplerin bir kısmı ve medreseler, Şeriye ve Evkaf Vekâletine bağlıydı. Avrupa tarzında eğitim veren okullar ise Maarif Vekâletince yönetiliyordu. Ülkede bunlardan başka, devlet denetimi dışında azınlık  okulları ve yabancı okullar da vardı.Bu bilgide aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? 1901’de - - - - dergisinin kapatılmasıyla - - - - topluluğu dağılmış; edebiyat dünyasında II. Meşrutiyetʼin ilanına(1908) kadar sürecek bir boşluk doğmuştur. II. Meşrutiyetʼin ilanıyla meydana gelen özgürlük ortamı, - - - - topluluğunun ortaya çıkışını kolaylaştırmıştır. Topluluk uzun ömürlü olamamış ve Millî Edebiyat hareketinin doğuşuyla dağılıp gitmiştir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? “- cik, -ceğiz” ekleri adlara “şefkat” ve “acıma” anlamı katabilir. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur?   Aşağıda verilen kesirlerden hangisi en küçüktür? Kuran-ı Kerim hangi sahabe zamanında kitap haline getirilmiştir? Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi ‘İslam dininde zorlama olmadığını’ ifade eder? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre çocuğun ailesi yanındakalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ,bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerleöğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir?  Mikroskobik canlılarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Ses kaynağının yerini hangi duyu organımızla anlarız?