S:1

Öğretmenimiz bizlere 10 Kasım Atatürkü Anma Programı hakkında duyuruda bulundu.
Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Öğretmenimiz bizlere 10 Kasım Atatürkü Anma Programı hakkında duyuruda bulundu.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İlan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Peygamberimiz Hz. Muhammedin (s.a.v) ilk eşi Hz. Haticenin lakabı nedir? Aşağıdaki sayılardan hangisindeki 8 ‘in basamak değeri 80 dir? Türk edebiyatının Tanzimatla gelişmeye başladığı - - - - Tanzimattan önce elle tutulur bir edebiyatımızın olmadığı düşüncesi doğru bir düşünce değildir.Bu cümlede boş bırakılan yere düşünce bütünlüğüne göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasından korunmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir? Aşağıda ham maddesi verilen ürün ve eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 12 + 48 ÷ 3 işleminin sonucu kaçtır? Ampulde elektrik enerjisi .................. ve ...................... enerjisine dönüşür.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Araf Suresi, 31. Ayette: Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi israf değildir? Bir işletme, bir yıl içinde üretimde kullanılan değerlerin toplam değer içindeki nisbi önemini stok kontrolünde bir yöntem olarak kullanıyorsa aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmış olur? Bilgisayarda internete girmemizi sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir? ‘‘19 sayısının yazımında kaç harf kullanılır? Bu pazar ailece pikniğe gideceğiz. Cümlesinin olumsuz olması için hangi ekin gelmesi gerekir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu zamanı iyi kullanma, işini vaktinde yapma ile ilgilidir? - Bitki örtüsü makidir- Yazları çok sıcak ve kuraktır.- Verimli ovalarında yılda birden fazla ürün alınabilir.Özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize iletilmiştir? Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz 1-................................hukuksal olarak bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese verilen isimdir.2-Demokrasilerde halk, adına görev yapacak temsilcileri .....................................yoluyla halk seçer.3-Demokraside insanlar,temel hak ve hürriyetlerini .............öngördüğü sınırlar içinde kullanabilmektir.4-Demokrasinin ilkelerini en iyi biçimde uygulayan yönetim biçimi.................tir.5-Başbakanlık iletişim merkezinin kısa adı..................................................................dir. Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan bir elektrik devresine ikinci bir pil eklendiğinde ampul parlaklığı nasıl değişir? Aşağıdaki eserlerden hangisi İslami Türk edebiyatının sözlü ürünlerindendir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir