Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Daha temiz ve yeşil şehirler için el ele vermeliyiz.
Cümlesinde altı çizili sözcüğün eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Daha temiz ve yeşil şehirler için el ele vermeliyiz.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kent" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Mıknatıs Aşağıdaki Maddelerden hangisini çekmez ? s, a, t, t, i, n, oVerilen harflerin doğru sıralaması hangi seçenektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz çekimlenmiş fiil kullanılmıştır? Ortaokul matematik dersi için etkinlik hazırlayan bir öğretmen bu etkinliği uygulamak için hangi örneklemi  tercih etmelidir? Power point programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?   “Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik kuralına aykırı bir kullanım vardır? Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre doğru bilgiye ulaşma yollarından biri değildir? Sürücünün hangi davranışı seyir emniyetini tehlikeye düşürür? Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa’yı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayımilliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler.Buna göre,I.  Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla iş birliği yapmıştır.II.  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’daki işgal bölgeleri İtilaf Devletleri arasında el değiştirmiştir.III.  Düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direniş başlatmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? I. Besinlerin sindirimiII. Vücut ısısının denetimiIII. Eklemlerin kayganlığının sağlanmasıYukarıdaki görevlerden hangileri suya “yaşam sıvısı” denilmesinin nedenlerindendir?