Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
"Gizem –Sır" kelimeleri arasında anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
"Gizem –Sır" kelimeleri arasında anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaz? sorunun cevabı "Aşağı – Yukarı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Batlamyus’un yer merkezli evren anlayışı yerine, güneş merkezli evren anlayışını benimseyerek, Rönesans içinde ilk bilimsel devrimi gerçekleştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 2975 sayısı en yakın hangi onluğa yuvarlanır?   ‘’uzun’’ kelimesinin zıt anlamlısı nedir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin kelime sayısı en azdır? Peygamberimiz Mekke’den gizlice ayrılarak islama davet ve yeni yer arayışları için Taif’e gitmişti. Yanında hangi sahabe vardı?  Tilavet: Kur’an’ın sesli ve tecvitli okunması Kıraat: Namaz kılarken Kur’an’dan bir parça okunması Dârül Kurra: Kur’an okuma yöntemlerini öğreten yer. Mahreç: Harflerin çıkış yeri. Hatim : Kur’an’ın tamamını ezbere bilen kişi. Yukarıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır?  İslam dini, insanları güçleri oranında sorumlu tutmuş- tur. İnsanların güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Bazı kişiler mazeretleri sebebiyle tutamadıkları oruçlarını tutabilecek duruma geldiklerinde tutamadıkları gün sayısınca tutarak telâfi ederler. Tutulan bu oruca kaza orucu denir. Aşağıdakilerden hangisi söz edilen bu kolaylıktan yararlanabilecek insan gruplarından biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfi almıştır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yavaşlama hareketi vardır? - - - - has got a mobile phone? Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Uluslararası Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, boğazların yönetimi ve savunulması Türkiye’ye bırakılmıştır.Buna göreI.Boğazlarda tam hâkimiyet sağlanmıştır.II.Ulusal egemenlik yolunda adım atılmıştır.III.Türkiye’nin boğazlar üzerindeki egemenliği tanınmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılır? Tarih, insanların geçmişteki her türlü faaliyetlerini, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini, sebep-sonuç belirterek, yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak tarafsız bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır.Bu tanımlamada tarih biliminin hangi özelliğine yer verilmemiştir?