S:1

Nâs suresi, ......................ayetten oluşur ve Kuran-ı Kerimin ....................suresidir
Boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Nâs suresi, ......................ayetten oluşur ve Kuran-ı Kerimin ....................suresidirBoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? sorunun cevabı "altı-son" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki ikilemelerden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur? Nevşehir ilimiz sınırları içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? • Park probleminin artması• Çevrenin bozulması ve kirlilik• Yakıt tüketiminin artması ve israf• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşasıVerilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar? Ayın yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Sevgili Peygamberimiz bir hadiste şöyle buyurur: Şu üç kişinin yaptığı dua kabul olur, geri çevrilmez:.........Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hadisinde geçen üç kişi arasında yer almaz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hükümdarlarından biri değildir? Özgür, beher bardağını kullanarak deney yapıyor. Beherin boş kütlesine ve boş kütlesi ile birlikte ölçülen kütleden, boş kütleyi çıkardıktan sonra kalan kütleye verilen adı unutuyor. Bu adlar, hangi seçenekte doğru verilmiştir? .... + 10 = 30Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Türk İslam Devletleri incelendiğinde cami, kümbet, medrese, kervansaray gibi yapılar dikkat çekmektedir.Buna göre Türk-İslam devletleri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İlk Türk devletlerinde dağınık bir şekilde verilen eğitimin, belli bir plan ve program dahilinde uygulanmaya başlanması hangi Türk İslam devleti zamanında olmuştur? This medicine should be - - - - by the old man regularly. Çarpımları 30 olan iki ardışık sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? Vatandaşlık hakları; sosyal, ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir haktır? Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramı içinde değerlendirilemez? Park halinde yanımızda duran otomobil hareket ettiğinde kendi otomobilimizi hareket ediyormuş gibi algılamamız aşağıdakilerden hangisine örnek olur? T.C. Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisince, Bakanlar Kuruluna verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? Yardımlaşma ve paylaşmanın toplumsal dayanışmaya ve barışa katkısı vardır. Bir toplumda paylaşma ne kadar iyiyse toplumsal barış ve huzur da o kadar iyi olur. Zenginler, ihtiyacı olanlara yardım ederlerse zengin ile yoksul arasında güçlü bir sevgi bağı kurulur. Bu da toplumda güven ortamı oluşturur.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? BMM açılıp Hükumet kurulduktan sonra çıkarılan Ayaklanmaları önlemek için TBMM tarafından çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin şu an yapılmakta olduğu anlatılmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir