Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Nâs suresi, ..ayetten oluşur ve Kuran-ı Kerimin suresidir
Boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Nâs suresi, ..ayetten oluşur ve Kuran-ı Kerimin suresidirBoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? sorunun cevabı "altı-son" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Korkusuzluk, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.Cümlede altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Siyasi-İtikadi Mezheplerden biri değildir? Aşağıdakilerin hangisi Veda Hutbesinde değinilen bir konu değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal barışın oluşmasına katkı sağlamaz? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde hece düşmesi yoktur? “ Ev – oda”  sözcüklerindekine  benzer bir  anlam ilişkisi, aşağıdaki sözcüklerin hangileri  arasında  vardır?  “Polis” adı verilen şehir devletleri halinde yaşadılar. Güçleri denk olduğundan birbirlerine üstünlük sağlayamamaları nedeniyle ilk çağda milli bütünlüklerini sağlayamadılar. Sadece ülkelerini ele geçirmeye çalışan Perslere karşı birlik sağlayan bu medeniyet hangisidir? Yapacağı sunumda mitoz bölünmeyi açıklamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır? . Sivil toplum kuruluşların topluma en büyük katkısı nedir?   “Annem, merakla televizyonu açıp haberleri izlemeye başladı.”Yukarıdaki cümlede, kaç sözcük büyük ünlü uyumuna uymaz? Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde Karadeniz’in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır. Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay aşağıdakilerden hangisidir? 1 yıllık kursun 34 haftasını tamamladım. Kursun bitmesine kaç hafta kalmıştır?