S:1

Kişinin kendi davranışlarını ve yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.
Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?.

Kişinin kendi davranışlarını ve yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?. sorunun cevabı "Sorumluluk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların başlama sebepleri arasında yer almaz? DNA modelini ilk kez aşağıdaki bilim adamlarından hangileri ortaya atmıştır? Bir kaza anında acil yardım numarasını arayan kişinin, kazayla ilgili vermesi gereken bilgiler hangi seçenekte en uygun belirtilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıklarından biri değildir? Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus artışını teşvik eden görüş ve uygulamaların desteklenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Efendimizin İslamı açıkça ilan etmek amacıyla çıktığı tepenin adı nedir? Hz. Muhammed (SAV.) ne zaman ve nerede doğmuştur? Emel bahçede arkadaşları ile yakar top oynuyordu. Oynarken top birden yola çıktı. Emel, topun arkasından yo- la fırladı. O sırada, hızla gelen araba az kalsın Emele çarpacaktı. Emel çok korktu. Bir daha yola bakmadan yola çıkmamaya karar verdi. Emel nerede oynuyormuş? Devlet Malzeme Ofisi aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağıdır? 40 - 18 işleminin sonucundaki sayının birler basamağında rakamın basamak değeri nedir? Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey dönemi olaylarından değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin empatiyi en doğru şekilde tanımladığı söylenebilir? Tamsayılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Canlılar yaşayabilmek için gerekli olan enerjileri.......................... karşılamak zorundadır. Cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir düşünce dile getirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti İdari yapısı içindehizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları arasında yer almaktadır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Every Sunday afternoon, I meet my friends at the cinema to see a film. Gözde is usually on time but Bülent always comeslate. Hes not .......... . Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir yerin nüfusunun fazla olmasının sebeplerinden biri değildir? Albümümde yer alan fotoğrafları kronolojik sıraya koymak istiyorum. Buna göre en son hangisini koyarım? aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz? Aşağıdakileden hangisi saf madde değildir? Sürat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Allahın Peygamberimize olan sevgisinden dolayı, Peygamberimize ‘ Allahın sevgilisi, sevgili kulu ‘ anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Benim için her bir sözün kıymetlidir incidenGözyaşların akıtma gel, odur gönlüm incidenBu dizelerdeki altı çizili sözcüğün farklı anlamda kullanılması aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. sözü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle çelişir? Din, insanlık tarihi boyunca daima var olmuş bir olgudur. Kutsal kitaplar, bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar tarihin her döneminde dinin var olduğunu ortaya koymuştur. İnsanın yeme, içme, dinlenme, eğlenme gibi bedensel ihtiyaçları olduğu kadar sevme, sevilme, güvenme, sığınma ve inanma gibi ruhsal ihtiyaçları da vardır. İnsan kendinden güçlü, yüce bir varlığa inanma ve ona sığınma ihtiyacı içinde yaratılmıştır.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? "Büyük Selçuklularda altın paraya ............, gümüş paraya da ........... adı verilmiştir." Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmakla ilgili değildir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Emrah doğduğunda annesi 34 yaşındaydı. Şimdiki yaşları toplamı 56 olduğuna göre Emrah kaç yaşındadır? 2795 sayısının yüzler basamağındaki rakamın sayı ve basamak değerleri farkı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? 1. insanları mutlu ediyorsa2. mutlu olursunuz3. yaptığınız iş4. siz deNumaralanmış sözcük gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu- rulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Ahmet Cemil şimdi kendisini unutmuş, yalnız göğsünü şişiren dimağında darabat-ı gayr-ı muntaka ile duran bir fikr-i sabitle müteharrik sanidaran-ı deha şeklinde kimseye bakmayarak, hatta söylediklerine vakıf olmayarak devam ediyor, bütün etrafında bulunanlar, güya bu genç natuktan nefes-i mıknasiyet ile bir noktayı fevkattabiyeye müncenap olmuş bir hâlde, hareket etmeyerek gözleri dolarak nefeslerini zapt etmek isteyerek bir vaizin karşısında mebhut-ı teesür duranlar gibi dinliyorlardı.Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya medeniyetlerinden biri değildir? Ahmet, içerisinde;• Akşam tırnak kesilmez. • Yıldız kayarken yapılan dualar kabul olur. • Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur. • Gece ıslık çalmak günahtır. • Akşam kapının önü süpürülmez.başlıklarının bulunduğu bir kitap yazacaktır.Ahmet'in yazacağı bu kitaba en uygun isim aşağıdakilerdenhangisi olabilir? Flotasyon yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir