S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uymuna uymayan sözcük vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uymuna uymayan sözcük vardır? sorunun cevabı "Zeytinyağlı yemekler soğuk yenir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
I.Hücrenin şeklini belirler.II.Canlıdır.III.Seçici geçirgendir.Verilen özelliklerden hangileri hücre zarına aittir? Sütten yoğurt oluşmasına neden olan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, devlet memurunun adaylık dönemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Çöl biyomları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1) Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için de İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı almayı planlarlar.(2) Tellioğulları da Leyla`yı alamayınca daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı Kahire`nin en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar.(3) Daver Bey, Leyla'yı Seferoğulları`na vermeye karar verir.(4) Tosun Paşa adlı filmde Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri Yeşil Vadi`yi almak isterler.(5) Tosun Paşa kılığındaki Şaban, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğulları`na kazandıracağına Leyla'ya kendisi âşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır. Yukarıdaki film özetinin akışa uygun olarak sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaç ve görevlerinden biri değildir? Madra, Aydın, Yunt, Boz, Menteşe Dağları............................ Bölgemizde yer alır. "Geleceğim" eyleminin olumsuzu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir? Bireyin kendi düşünme ve öğrenme yollarının farkında olması, kendi öğrenmesini etkili biçimde düzenleyebilmesi aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanmasını gerektirir? Hangi cümlenin sonuna nokta işareti gelmez? Aşağıdakilerden hangisi topluma huzur sağlamaz? Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak nitelendirilir.Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıktır? .....................Tales, Diyojen, Hipokrat gibi önemli bilim adamları yetiştirmişlerdir.Cümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? Meyvelerin küflenmesine neden olan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 110 aşağıdakilerden hangisinin telefon numarasıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi kişinin devlet tarafından dokunulamayacak ve aşılamayacak özel alanının sınırlarını çizen;bireyi iktidara karşı koruyan kişi haklarından değildir? Türkçe ağzımda annemin sütüdür. cümlesinde hangi sözcük iyelik eki almamıştır? Ses dalgalarının sert bir düzeye çarpıp tekrar kaynağına dönmesine ne ad verilir? İle edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde birliktelik ilgisi kurmuştur? ​ Atbaşı ve Kömür Çuvalı bulutsuları ................................... bulutsu çeşidine örnektir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir? En çok can ve mal kaybına yol açan doğal afet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız? Laiklik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Allahım! Senin rızan için ...................., sana inandım, ................... Senin rızkın ile orucumu açtım.Yukarıdaki iftar duasında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Gökhan doğum günü partisine 47 kişi çağırdı. 13 kişi partiye gelemedi. Gökhan' ın partisine kaç kişi geldi? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Bir cisim üzerine düşen ışığı yansıtmıyorsa siyah renkte görülür.(.....) Radyometre (ışık değirmeni) Güneş enerjisini hareket enerjisine dönüştürür.(.....) Evlerin çatılarında kullanılan güneş panellerinde suyun ısınması ışığın soğurulması ile gerçekleşir.(.....) Saydam bir ortamdan başka bir saydam bir ortama geçen ışık ışını her zaman yön değiştirerek ilerler.(.....) Işık, yoğunluğu fazla olan ortamda daha hızlı ilerler Bilim ve teknolojik gelişmelerin insan hayatına yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisi değildir? Allahın kitabına karşı öncelikli görevimiz, onu gönülden sevmektir. Allahı sevdiğimiz gibi Kuranı da sevmeliyiz. Ona, Allahın sözü olduğu için saygı göstermeliyiz. Ona olan sevgi ve saygımızı ifade etmenin yolu, yalnızca onu öpüp başımıza koymak değildir. Buna göre Kuranı sevdiğimizi en güzel nasıl gösterebiliriz? Maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel, aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? spor- her-yapıyoruz-sabah sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak hangi sözcük cümlenin en sonunda yer alır? Bahçemizde bir baştan bir başa çekilmiş telefon telleri vardı. Çamaşırları bunlara asıyorduk. Kısa boylu olmama rağmen bu tellerin bazı yerlerine ulaşabiliyordum. Bir gün ağabeyimin gömleğini yıkadım. Gömleği alıp tele uzanmaya çalıştım. Çalıştım ama parmak uçlarımdan, ellerimden bir şeyler akmaya başladı. Neye uğradığımı bilemedim. Ellerimi çektim. Sonra yine gömleği asmaya çalıştım. Bu kez de uyuşmuştum sanki. Kolum kalkmıyor, ayaklarım açılmıyordu. Korktum, bağırmaya başladım. Kimse gelmiyordu. Komşumuza seslendim daha yüksek bir sesle. - - - -Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A:Would you like pizzaB:No thanks, ................. Geçen sonbahar, bu koruda bir kurt gördük. Cümlesinde aşağıdaki soruların hangisinin cevabı bulunmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi ormanları korumak için alınması gereken tedbirlerinden biri değildir? (1) Sözcükler hangi yetenekli kalemden akarsa aksın, bir resmi anlatmaya yetmez. (2) Olsa olsa ressamın ve resimlerinin arasında dolanır. (3) Sağlıklı bir bakış açısı yaratmaya çalışır fakat resme ışık tutmaz, resmin kendi ışığının görül-mesine yardımcı olur. (4) Duygu ve düşünceler renklerle nasıl anlatılırsa sözcüklerle de öyle ifade edilir.Numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Dünyanın kendi etrafında bir tam tur atması ile oluşan , 24 saatlik süreye nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir